Praėjusį penktadienį Švenčionių rajono komunalinių ūkių vadovams vedė lyderystės mokymus – „Vadovo gidas: sėkmės principai lemiantys gerus rezultatus“.

Mokymų dalyviai susipažino su lyderystės stiliais, situacinės lyderystės samprata, lyderio ciklu, procesais, rutinomis ir įrankiais. Mokymuose dalyvaujantys asmenys praktinių užsiėmimų metu buvo skatinami pritaikyti teorines žinias konkrečiose darbinėse situacijose.

Dalyviai mokymus įvertino kaip kuriančius pridedamąją vertę. Aukštas pasitenkinimas mokymais buvo grįstas aiškiu praktinių žinių pateikimu, kuris dalyviams padėjo įgytus įgūdžius pritaikyti konkretiems atvejams.

Siekiant padėti vadovams formuoti įpročius, užtikrinančius efektyvų vadovavimą komandoms, planuojami tęstiniai mokymai bei konsultacijos.

Tęstinės mokymų programos „Vadovo gidas: sėkmės principai lemiantys gerus rezultatus“ metu lavinamos vadovų vadybinės ir lyderystės kompetencijos, stiprinami jų bendravimo su darbuotojais gebėjimai, skirti užtikrinti darbuotojų veiklos kryptingumą, įsitraukimą bei produktyvumą, nukreiptą į organizacijos tikslų įgyvendinimą.

Mokymų dalyviai yra supažindinami su šiuolaikinės efektyvaus vadovavimo sampratos, vadovo funkcijų, veiklų planavimo, organizavimo, poveikio, kontrolės, kaip rezultatų užtikrinimo, temomis.

Mokymų programa grįsta unikalia mąstymo ir elgesio įpročių keitimo sistema, kuri siekia formuoti pamatuojamus vadovų produktyvumo pokyčius.