Nacionalinė mokėjimo agentūra informuoja, kad nuo gegužės 11 dienos renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „LEADER“ veiklos sritį „Parama vietos projektams įgyvendinti pagal vietos plėtros strategijas“. Paraiškas gali teikti kaimo vietovių vietos veiklos grupės (VVG) ir dvisektorės VVG, kurios yra parengusios vietos plėtros strategijas (VPS).

Plačiau čia.

Informacijos šaltinis: www.nma.lt

EIP teikia konsultacijas paramos pagal minėtą veiklos sritį gavimo klausimais. Galime parengti paraišką paramai gauti.

Platesnė informacija:
Eimantas Kamienas
Projektų vadybos direktorius
Tel.: (8 5) 2430177
Mob. tel.: (8 620) 43309