Žuvininkystės regionų vietos veiklos grupės (ŽRVVG) kviečiamos teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos ketvirtojo prioriteto „Užimtumo ir teritorinės sanglaudos didinimo“ priemonę „Parengiamoji parama“.

Paramos lėšos gali būti skiriamos žvejybos ir akvakultūros regionų vietos plėtros strategijai (VPS) rengti, taip pat pareiškėjo gebėjimams stiprinti, mokymams ir bendradarbiavimui vystyti (įskaitant bendradarbiavimą ŽRVVG tinkle) siekiant parengti ir įgyvendinti VPS. Didžiausia paramos suma vienam projektui – 12 000 Eur.

Plačiau čia.

Informacijos šaltinis: www.nma.lt

EIP teikia konsultacijas paramos pagal minėtą priemonę gavimo klausimais. Galime parengti paraišką paramai gauti.

Platesnė informacija:
Eimantas Kamienas
Projektų vadybos direktorius
Tel.: (8 5) 2430177
Mob. tel.: (8 620) 43309