Baigiantis metams norime pasidalyti dar vienu ypatingu projektu, su kuriuo dirbo EIP komanda – atlikome Švietimo, mokslo ir sporto ministerija inicijuotą analizę dėl aukšto meistriškumo sportininkų (AMS) medicininio ir sporto mokslo aptarnavimo organizavimo alternatyvų.

„Pagal iškovotų medalių skaičių olimpinėse ir paralimpinėse žaidynėse milijonui gyventojų Lietuva smarkiai atsilieka nuo kitų valstybių – Norvegijai tenka 8,3 medalio, Danijai – 2,6 medalio, Didžiajai Britanijai – 1 medalis, Lietuvai – vos 0,4 medalio. Sportinius pasiekimus lemia ne tik skiriamas finansavimas, sportuojančiųjų skaičius, bet ir medicininio aptarnavimo kokybė, sporto mokslo sinergija“, – sako EIP partneris Gintaras Lubauskas.

Mūsų komandai buvo iškeltas tikslas kompleksiškai išanalizuoti šiuo metu AMS teikiamo medicininio aptarnavimo prieinamumą ir kokybę bei pasiūlyti galimus sprendimus, kurie leistų priartinti medicinos ir sporto mokslo paslaugas AMS, užtikrintų finansavimo būdus bei sukurtų tvarią ir ilgaamžę sportininkų medicininio aptarnavimo sistemą.

Išanalizavę duomenis ir atliktų tyrimų rezultatus išgryninome kelias patraukliausias alternatyvas sistemos plėtrai. Pirmoji numato decentralizuotai įsigyti paslaugas iš rinkos dalyvių, finansavimą paskirstant krepšelio principu per federacijas. Antroji yra mišri – pasiremiant užsienio pavyzdžiais, siūloma kurti koordinacinį centrą, koncentruojant jame aukštą kvalifikaciją turinčius sporto medicinos specialistus, dirbančius išimtinai su AMS, kitas paslaugas šios alternatyvos atveju siūloma įsigyti rinkoje.

„Tikimės, kad mūsų analizė bus naudinga Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai priimant politinius sprendimus dėl sportininkų elito medicininio aptarnavimo kokybės gerinimo ir atsilieps geresniems sportininkų rezultatams olimpinėse žaidynėse bei pasaulinėse varžybose“, – sako G. Lubauskas.