Vadovo kreipimasis:

Esame inovatyvi strateginio valdymo konsultacijų įmonė, jau daugiau nei aštuoniolika metų viešojo sektoriaus ir privačioms įmonėms teikianti projektų rengimo ir valdymo, tyrimų bei mokymų paslaugas.

Ilgalaikė darbo patirtis lemia įmonės teikiamų paslaugų įvairiapusiškumą bei nuolat augančią darbuotojų kompetenciją. Plėsdami ir stiprindami santykius su rinkos ekspertais, užtikriname mūsų klientams kokybiškai įgyvendintus projektus bei galimybę prisitaikyti prie įvairiausių poreikių.

Atsakingas įmonėje dirbančių darbuotojų požiūris į atliekamus darbus kuria efektyvų bendradarbiavimą, kuris nulemia neabejotiną pridėtinės vertės kūrimą.

Mūsų veiklos prioritetas – patenkintas klientas, kuris gauna itin aukštos kokybės paslaugas, todėl patiki mums ir tolimesnį veiklos vystymo projektų rengimą ir valdymą.

Direktorius

Darius Gurskis

Darius (9)

Įmonės politika (2021):

UAB „Eurointegracijos projektai“ yra į teikiamų paslaugų kokybę orientuota strateginio valdymo konsultacijų įmonė, kuri specializuojasi projektų rengime, valdyme, tyrimų ir mokymų organizavime. Mūsų projektų valdymo sistema apima visus su atliekamų darbų kokybe susijusius aspektus. Siekis patenkinti kliento lūkesčius suteikia pagrindą visiems mūsų procesams.

Pagrindinė organizacijos nuostata – nuolatos tobulėti, sekti rinkos pokyčius ir plėsti savo galimybes.

Išlaikyti strateginio valdymo konsultantų lyderių pozicijas padeda nuolatos auganti darbuotojų patirtis, užsibrėžtų tikslų siekimas bei naujovių diegimas projektų ir organizacijos valdymo srityse:

-veiklą vykdome vadovaudamiesi pasaulinių projektų valdymo standartais: PMP, PRINCE2, remiamės vadybos sistemos LST EN ISO 9001:2015, LST EN ISO 14001:2015, LST ISO 45001:2018 reikalavimais. Rinkos tyrimus atliekame remdamiesi turimu Europos viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų asociacijos ESOMAR sertifikatu;

-nuolatos geriname vadybos sistemos rezultatyvumą, vertindami veiklos rezultatus, klientų, partnerių bei darbuotojų atsiliepimus ir pasiūlymus bei laikydamiesi teisinių reikalavimų;

-betarpiškai komunikuodami ir palaikydami ryšį tarp įmonės darbuotojų bei klientų užtikriname profesionalų, ilgalaikį ir glaudų bendradarbiavimą;

-diegiame naujoves ir ieškome sprendimų tobulinti teikiamų paslaugų kokybę;

-skatiname darbuotojų kvalifikacijos kėlimą bei įsitraukimą į įmonės vadybos sistemos tobulinimą;

-kokybės siekimas – tai užduotis visiems mūsų darbuotojams.

Įmonės politika yra žinoma ir suprantama visiems įmonės darbuotojams, nuolat atnaujinama, peržiūrima ir vertinama, siekiant išlaikyti nuolatinį aktualumą.

 

Mūsų misija:

Ilgalaikis organizacijų partneris projektų valdymo srityje.

Mūsų vizija:

Tapti patikimiausia, turinčia aukščiausią prestižą, konsultavimo įmone Lietuvoje.

Mūsų vertybės:

  • Kompetentingi darbuotojai
  • Atsakomybė
  • Aukšti etikos standartai
  • Efektyvus bendradarbiavimas
  • Kūrybiškumas

2019

UAB „Eurointegracijos projektai“ tapo viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų asociacijos „ESOMAR“ nare.

2017

UAB „Eurointegracijos projektai“ gavo „Gazelė 2017“ apdovanojimą

2015

UAB „Eurointegracijos projektai“ suteiktas sertifikatas „Stipriausi Lietuvoje 2014“

2014

Balandžio 2 dieną UAB „Eurointegracijos projektai“ įrašyta į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą

2014

UAB „Eurointegracijos projektai“ suteiktas sertifikatas „Stipriausi Lietuvoje 2013“

2013

Vasario 4 dieną paminėtas įmonės veiklos dešimtmetis

2011

Kovo 4 dieną UAB „Eurointegracijos projektai“ suteiktas socialinės įmonės statusas

2003

Vasario 4 dieną įsteigta UAB „Eurointegracijos projektai“

Mūsų sertifikatai: