duomenu-surinkimas

Atliekant tyrimus, vienas pirmųjų žingsnių, kuriuos būtina atlikti – duomenų surinkimas. Duomenų surinkimo proceso rezultatai priklauso nuo kelių veiksnių: tiksliai ir teisingai parengtų klausimų, teisingai atrinktų respondentų. Svarbus vaidmuo tenka ir apklausėjams, kurių darbas didžia dalimi apsprendžia tyrimo kokybę.

Mūsų įmonėje tyrimų skyriuje dirba 18 darbuotojų, iš kurių 15 atsakingi už duomenų surinkimą. Didžioji jų dalis – žmonės, turintys negalią.

Duomenų surinkimo metodai

Priklausomai nuo išsikeltų klausimų ir asmenų grupių, kurių nuomonę norima sužinoti, klientams siūlome šiuos duomenų rinkimo metodus:

PAPI

Popieriaus ir pieštuko interviu (PAPI). Šis metodas atkartoja interviu procesą, kuomet apklausėjas turi atspausdintą anketą, apklausia respondentą ir užpildo anketą užrašydamas respondento atsakymus į klausimus.

CAPI

Apklausa vykdoma tiesiogiai bendraujant su respondentu (angl. face to face), duomenis fiksuojant planšetiniu kompiuteriu.

CAWI

CAWI – apklausa internetu. Elektroninių klausimynų nuorodos yra siunčiamos potencialiems tyrimo dalyviams.

CATI

CATI – apklausa telefonu. Patikimas ir greitas būdas vykdyti apklausą plačiu mastu.