kiti-mokymai

Organizuojame mokymus ne tik strateginio valdymo, lyderystės, projektų valdymo temomis (mokymai minėtomis temomis pateikiami joms skirtuose „Mokymų akademijos“ skyriuose).

Mūsų lektoriai Jūsų įmonei ar viešojo sektoriaus organizacijai gali pravesti seminarus ir šiomis temomis:

Viešieji pirkimai

Viešieji pirkimai pradedantiesiems
Viešieji pirkimai pažengusiems
Viešųjų pirkimų ypatumai
Supaprastinti viešieji pirkimai (pažengusiems). Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai ir naujovės
Supaprastinti viešieji pirkimai (mažos vertės). Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai ir naujovės
Pirkimo planai ir techninės specifikacijos

ES struktūrinė parama

ES struktūrinės paramos administravimo sistema

Vietos savivalda

Vietos savivaldos principų įgyvendinimas
Savivaldybės tarybos veikla komitetuose ir frakcijose
Savivaldybės strateginio valdymo su programinio biudžeto sudarymu sistema ir jos tobulinimas

Politikos etika, korupcijos prevencija

Viešoji politikos etika, korupcijos prevencija
Tarnybinis protokolas ir etiketas
Viešoji politika. Etika. Tarybos nario dalyvavimas gerinant savivaldybės veiklą

Darbo kodeksas, sutartys, teisės aktai, dokumentų valdymas

Darbo kodekso aktualijos. Darbo sutartys
Teisės aktų rengimas, teisės normų taikymas viešajame sektoriuje
Dokumentų valdymas

Biudžetas, turto valdymas, buhalterija, finansai

Savivaldybės programinio biudžeto sudarymas
Viešojo sektoriaus apskaitos standartai
Praktiniai VSAFAS taikymo klausimai
Apskaita pagal VSAFAS. Praktinių situacijų analizė
Valstybės ir savivaldybės turto valdymo organizavimas

Informacinės technologijos

Informacinių technologijų valdymas, planavimas ir praktinis taikymas

Vadyba, rinkodara

Naujųjų vadybos teorijų ir modelių taikymas praktikoje
Konkurencingumo didinimas, prioritetinis kiekvieno uždavinys
Turizmo rinkodara ir viešasis sektorius

Paslaugų teikimas

Paslaugų teikimas nuotoliniais būdais

Sprendimų priėmimas

Efektyvus sprendimų priėmimas

Laiko planavimas, darbo našumas

Efektyvus laiko planavimas ir valdymas
Darbuotojų asmeninio darbo našumo didinimas

Bendravimas, derybos, pristatymai, viešas kalbėjimas

Darbas su „sudėtingais“ interesantais
Bendravimo menas
Derybų įgūdžiai
Vadovavimas diskusijoms
Bendravimo įgūdžių formavimas
Dalykinis bendravimas, emocijų valdymas
Emocinė kompetencija bendravime
Pristatymo ir viešo kalbėjimo įgūdžių ugdymas
Dalykinio bendravimo psichologija ir klientų aptarnavimo kokybė
Bendravimas su „probleminiais“ klientais

Komandinis darbas, darbo santykiai

Komandinis darbas
Darbo santykių ypatumų savivaldybės įstaigose, įmonėse ir organizacijose mokymai. Darbo sutartys
Darbingos komandos formavimas

Motyvacija, darbuotojų įsitraukimas

Darbuotojų įsitraukimo didinimas ir įgalinimas viešajame sektoriuje
Motyvacijos stiprinimas
Verslumo vystymas, integracija į darbo rinką, gyvenimo kokybės gerinimas

Streso, konfliktų valdymas

Streso valdymas ir pozityvus mąstymas
Streso valdymas, bendravimas šeimoje
Streso valdymas. Konfliktai ir jų sprendimo būdai
Stresas ir jo valdymas. Konfliktai. Bendravimo gerinimas
Stresas ir jo įveikimo būdai
Konfliktinės situacijos darbe. Konfliktų, streso, pokyčių biudžetinėse įstaigose valdymas ir sprendimo būdai
Emocinė savireguliacija ir stresas
Konfliktų ir streso valdymas

Darbo paieška, karjera, darbuotojų atranka

Kaip susirasti darbą
Valstybės tarnautojų karjera
Efektyvios atrankos principai viešo ir/arba privataus sektoriaus organizacijose

Savęs pažinimas

Savęs pažinimas taikant kūrybinius metodus
Savęs pažinimas

Grožis ir sveikata, priklausomybės

Grožis ir sveikata
Kaip išlikti sveikam ir energingam
Sveikos gyvensenos ir ligonių slaugos namuose mokymai
Šokio, judesio ir muzikos terapija
Vaistiniai augalai, jų gydomoji galia
Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo pirminė prevencija mokiniams ir jų tėvams
Priklausomybių prevencijos mokymai

Aktyvi senatvė

Kelias į aktyvią senatvę

Lytinis švietimas

Jaunimo lytinis ugdymas: pažink save