tyrimai-verslo

„Eurointegracijos projektai“ atlieka įvairaus spektro šiuolaikiškus, pasaulio tyrimų praktikoje plačiai naudojamus tyrimus. Tyrimo metodus parenkame išanalizavę verslo kliento ar projekto specifiką, įsigilinę į kliento poreikius, kylančias problemas ir tikslus.

Tyrimai verslo sektoriui:

Klientų lojalumo (VALS) tyrimai

Klientų pasitenkinimo tyrimai

Palankių klientų rodiklis

Slapto pirkėjo tyrimai

Kainos jautrumo tyrimai

Produkto įvedimo į rinką tyrimai

Prekės ženklo tyrimai

Rinkos segmentacijos tyrimai

Pakuotės optimizavimo tyrimai

Maisto sensoriniai tyrimai

Organizacijų mikroklimato tyrimai

Organizacijos klimato tyrimas