Kvietimas teikti paraišką pagal „E. KOMERCIJOS MODELĮ COVID-19“

2021-08-30

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra kviečia teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 13.1.1- LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“. Finansavimo tikslas: Paskatinti įmones diegti informacines technologijas verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu, siekiant padidinti pajamų augimą. Finansuojamos veiklos: E. komercijos modelių […]


Numatomas priemonės „E-verslo modelis COVID-19“ projektų atrankos kvietimas

2021-01-07

Numatomas priemonės „E-verslo modelis COVID-19“ projektų atrankos kvietimas   Sausios pabaigoje – vasario mėnesio pradžioje Lietuvos verslo paramos agentūra numato paskelbti kvietimą dalyvauti priemonės „E-verslo modelis COVID-19“ projektų atrankoje, kurią inicijuoja Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Kvietimas bus orientuotas į labai mažas, mažas ir vidutines įmones (MVĮ), kurios patyrė COVID-19 pandemijos sukeltas ekonomines pasekmes. Kvietimo metu finansavimas bus nukreiptas į […]


Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skelbia 2021 m. kvietimus teikti paraiškas sporto projektams, finansuojamiems Sporto rėmimo fondo lėšomis

2020-12-07

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skelbia 2021 m. kvietimus teikti paraiškas sporto projektams, finansuojamiems Sporto rėmimo fondo lėšomis   Švietimo, mokslo ir sporto ministerija jau paskelbė 2021 m. kvietimus teikti paraiškas sporto projektams, finansuojamiems Sporto rėmimo fondo lėšomis.   Preliminari Sporto rėmimo fondo  kvietimo suma šįmet sudaro beveik 21 mln. Eur. Sporto rėmimo fondo finansavimą gali gauti […]


Kvietimas teikti paraiškas „Socialinės integracijos stiprinimo mechanizmai vaikams ir jaunuoliams su aukštos rizikos elgsena ir (ar) iš nepalankių aplinkų“

2020-10-30

Kvietimas teikti paraiškas „Socialinės integracijos stiprinimo mechanizmai vaikams ir jaunuoliams su aukštos rizikos elgsena ir (ar) iš nepalankių aplinkų“ Kviečiame teikti paraiškas pagal 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Programos „Sveikata“ kvietimą „Socialinės integracijos stiprinimo mechanizmai vaikams ir jaunuoliams su aukštos rizikos elgsena ir (ar) iš nepalankių aplinkų“. Bendras programos tikslas: prevencijos gerinimas ir […]


Kvietimas teikti paraiškas kultūros paso paslaugų atrankai

2020-10-05

Kvietimas teikti paraiškas kultūros paso paslaugų atrankai Kviečiame teikti paraiškas kultūros paso paslaugų atrankai. Kultūros ministerija, bendradarbiaudama su Švietimo ir mokslo ministerija, kviečia kultūros ir meno įstaigas, menininkus ir kultūros edukatorius teikti paraiškas kultūros paso paslaugų, skirtų visų klasių mokiniams, atrankai. Kultūros pasas – priemonė visų Lietuvos mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, kultūros pažinimo […]


Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Transporto priemonių, naudojančių elektrą, suslėgtąsias gamtines dujas, suskystintąsias gamtines dujas, biometaną, vandenilį, įsigijimas ir joms reikalingos infrastruktūros sukūrimas ir (ar) plėtra, užtikrinant bazinį sukurtos infrastruktūros vartotoją“

2020-08-20

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Transporto priemonių, naudojančių elektrą, suslėgtąsias gamtines dujas, suskystintąsias gamtines dujas, biometaną, vandenilį, įsigijimas ir joms reikalingos infrastruktūros sukūrimas ir (ar) plėtra, užtikrinant bazinį sukurtos infrastruktūros vartotoją“ Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonę „Transporto priemonių, naudojančių elektrą, suslėgtąsias gamtines dujas, suskystintąsias gamtines dujas, biometaną, vandenilį, įsigijimas ir joms reikalingos infrastruktūros sukūrimas ir […]


Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Komunikacija apie ES investicijas“ Nr. 02

2020-08-18

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Komunikacija apie ES investicijas“ Nr. 02   Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonę Nr. 12.0.1-CPVA-K-204 „Komunikacija apie ES investicijas“ Nr. 02. Priemone siekiama prisidėti prie Veiksmų programoje numatytų socialinių ir ekonominių pokyčių ir 2014–2020 m. ES fondų investicijų komunikacijos strategijoje išskirtų prioritetinių komunikacijos krypčių įgyvendinimo. Remiamų veiklų tikslas: laiku suteikti aktualią […]


Kviečiame savivaldybes pasinaudoti galimybe gauti finansinę paramą energinio efektyvumo investicijų koncepcijų rengimui

2020-08-13

Kviečiame savivaldybes pasinaudoti galimybe gauti finansinę paramą energinio efektyvumo investicijų koncepcijų rengimui Kviečiame savivaldybes pasinaudoti galimybe gauti finansinę paramą energinio efektyvumo investicijų koncepcijų rengimui. Šią galimybę suteikia Europos Sąjungos (ES) tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020” projektas „European City Facility“. EUCF projektą įgyvendina 5 partnerių konsorciumas iš skirtingų Europos šalių: Energy Cities (Prancūzija), Adelphi (Vokietija), […]


Kvietimas teikti paraiškas miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimui

2020-08-10

Kvietimas teikti paraiškas miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra kviečia juridinius asmenis teikti paraiškas paramai gauti „Miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimui, skatinant naudoti elektra, biometanu, suslėgtomis gamtinėmis dujomis, suskystintomis gamtinėmis dujomis varomas transporto priemones“. Galimi pareiškėjai: miesto ir priemiestinio viešojo transporto savivaldybių […]


Kvietimas teikti paraiškas Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ žaliosios pramonės inovacijų srityje

2020-07-13

Kvietimas teikti paraiškas Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ žaliosios pramonės inovacijų srityje   Kviečiame teikti paraiškas Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ žaliosios pramonės inovacijų, įskaitant bioekonomiką, srityje. Norvegijos finansinio mechanizmo programa „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ siekia padidinti Lietuvos įmonių, pagrindinį dėmesį skiriant mažoms ir vidutinėms įmonėms, […]


Kviečiame teikti paraiškas pagal „Vietos kultūrinio verslumo skatinimas“ kvietimą

2020-06-11

Kviečiame teikti paraiškas pagal „Vietos kultūrinio verslumo skatinimas“ kvietimą   Kviečiame teikti paraiškas pagal 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Kultūra“ kvietimą „Vietos kultūrinio verslumo skatinimas“. Programos tikslas: stiprinti socialinę ir ekonominę plėtrą per bendradarbiavimą kultūros srityje, kultūrinį verslumą ir kultūros paveldo valdymą. Atviro kvietimo „Vietos kultūrinio verslumo skatinimas“ metu mechanizmų lėšos ir bendrojo […]


Kvietimas teikti priemonės „Turizmo inovacijos“ paraiškas

2020-06-05

Kvietimas teikti priemonės „Turizmo inovacijos“ paraiškas   Ekonomikos ir inovacijų ministerija kartu su Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra pristato priemonę „Turizmo inovacijos“, kuri suteikia galimybę turizmo paslaugas teikiančioms įmonėms ir turizmo verslo asociacijoms persiorientuoti į inovatyvias veiklas. Priemone siekiama skatinti inovacinę veiklą turizmo sektoriuje, kuriant ir tobulinant turizmo paslaugas, tobulinant turizmo paslaugų rinkodarą, apmokant turizmo sektoriaus darbuotojus. […]


Kviečiame teikti paraišką pagal „Kultūros prieinamumo plėtojimo ir kultūrinio švietimo stiprinimo“ kvietimą

2020-05-28

Kviečiame teikti paraišką pagal „Kultūros prieinamumo plėtojimas ir kultūrinio švietimo stiprinimo“ kvietimą   Kviečiame teikti paraišką pagal 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Kultūra“ kvietimą „Kultūros prieinamumo plėtojimas ir kultūrinio švietimo stiprinimas“. Programos tikslas: stiprinti socialinę ir ekonominę plėtrą per bendradarbiavimą kultūros srityje, kultūrinį verslumą ir kultūros paveldo valdymą. Programos atviru kvietimu „Kultūros prieinamumo plėtojimas […]


Kvietimas pasinaudoti Europos socialinio fondo priemone „Verslumo skatinimo fondas 2014-2020“

2020-04-10

Kvietimas pasinaudoti Europos socialinio fondo priemone „Verslumo skatinimo fondas 2014-2020“   Kviečiame pasinaudoti galimybe gauti lengvatinę paskolą pagal Europos socialinio fondo priemonę „Verslumo skatinimo fondas 2014-2020“. Šia priemone siekiama padėti fiziniams asmenims arba labai mažoms ir mažoms įmonėms pradėti ir vystyti neseniai pradėtą verslą, teikiant paskolas iki 25 tūkst. eurų ir konsultacijas. Remiama veikla: šios paskolos […]


Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Eco-inovacijos LT+“ Nr. 4

2020-04-07

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Eco-inovacijos LT+“ Nr. 4   Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonę „Eco-inovacijos LT+“ Nr. 4. Šia priemone siekiama paskatinti labai mažas įmones, mažas įmones ir vidutines įmones įsidiegti technologines ekoinovacijas, siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes. Remiama veikla: technologinių ekoinovacijų diegimas ir skatinimas. Siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir […]


Kvietimas teikti paraišką pagal priemonę „Pramonės skaitmeninimas LT“ Nr. 2

2020-04-03

Kvietimas teikti paraišką pagal priemonę „Pramonės skaitmeninimas LT“ Nr. 2 Lietuvos verslo paramos agentūra paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal priemonę „Pramonės skaitmeninimas LT“ Nr. 2. Priemone siekiama paskatinti pramonės labai mažas įmones, mažas įmones ir vidutines įmones skirti lėšų technologiniam auditui atlikti, kuris padėtų joms įsivertinti gamybos procesų skaitmeninimo galimybes ir perspektyvas ir taip užtikrintų jų […]


Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų grupėms įgyvendinant inovatyvius ir efektyvius sveikatos priežiūros modelius“

2020-03-31

Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonę „Sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų grupėms įgyvendinant inovatyvius ir efektyvius sveikatos priežiūros modelius“. Priemone siekiama atrinkti ir išbandyti inovatyvius ir efektyvius paslaugų teikimo modelius, sudarančius prielaidas pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą pacientams, sergantiems dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, bei kuriuos ateityje galima būtų įdiegti nacionaliniu […]


Kvietimas teikti paraiškas trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu (2020m.)

2020-03-27

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, siekdama skatinti žinių perteikimą ir inovacijas žemės ūkio, miškininkystės sektoriuose ir kaimo vietovėse; visuose regionuose didinti visų žemės ūkio veiklų gyvybingumą ir konkurencingumą, taip pat skatinti inovacines ūkių technologijas ir tvarų miškų valdymą; skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir rinkodarą, gyvūnų gerovę ir […]


Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“ Nr. 3

2020-03-25

Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonę „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“ Nr. 3 Šia priemone siekiama užtikrinti efektyvesnę energijos gamybą ir paskatinti didesnį atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą šilumos ūkio sektoriuje, centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje įrengti nedidelės galios biokuro kogeneracines elektrines. Finansuojamos veiklos: energetika. Remiamos veiklos: naujų didelio naudingumo biokuro kogeneracijos įrenginių įrengimas, esamų kogeneracijos įrenginių atnaujinimas, esamų […]


Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Skaitmeninių inovacijų centrai“ Nr. 1

2020-03-24

Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonę „Skaitmeninių inovacijų centrai“ Nr. 1. Šia priemone siekiama skatinti įmones investuoti į skaitmenines inovacijas, suteikiant galimybę pramonės įmonėms gauti naujausią informaciją, ekspertinę pagalbą ir naudotis infrastruktūra ir technologijomis skaitmeninių inovacijų bandymams su įmonės produktais, procesais ar verslo modeliais atlikti, taip sudarant didesnes galimybes įmonėms vykdyti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų […]


Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ Nr. 4 (labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms) ir Nr. 5 (didelėms įmonėms)

2020-03-23

Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonę „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ Nr. 4 (labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms) ir  Nr. 5 (didelėms įmonėms) Šia priemone siekiama paskatinti labai mažas įmones, mažas įmones, vidutines bei dideles įmones sumažinti energijos vartojimo intensyvumą pramonės įmonėse, didinant atsinaujinančių energijos išteklių gamybą ir vartojimą. Finansuojamos veiklos: energijos taupymas ir renovacija. […]


Kvietimas teikti paraiškas mokslininkų ir žvejų partnerystei (2020m.)

2020-03-18

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, siekdama didinti technologinės plėtros, inovacijų, įskaitant energijos vartojimo, efektyvumą bei gerinti žinių perdavimą, kviečia teikti paraiškas mokslininkų ir žvejų partnerystei (2020 m.) Remiamos veiklos: skirtos skatinti mokslininkų ir žvejų keitimąsi žiniomis, sprendžiant aktualias žvejybos sektoriaus problemas, kaip numatyta Reglamento (ES) 508/2014 28 straipsnyje – taikomieji moksliniai tyrimai, vykdomi pagal […]


Kvietimas teikti paraiškas vietinių užimtumo iniciatyvų projektams

2020-03-02

Užimtumo tarnyba skelbia 2020 m. vietinių užimtumo iniciatyvų projektų atranką. Galimi pareiškėjai: įgyvendinti vietinių užimtumo iniciatyvų projektus atrenkami tie projekto teikėjai, kurių vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimo metu steigiamoms darbo vietoms užimti keliami reikalavimai atitinka bent vieną iš žemiau nurodytų kriterijų: -reikalavimai atitinka Klientų aptarnavimo departamento aptarnaujamoje teritorijoje vietinių užimtumo iniciatyvų projektų atrankos paskelbimo dieną […]


Kvietimas teikti paraiškas žemės ūkio vandentvarkai

2020-02-17

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, siekdama didinti visų žemės ūkio veiklų konkurencingumą, kviečia teikti paraiškas žemės ūkio vandentvarkai (2020 m.) Tikslinės finansavimo sritys: investicijos į žemės ūkiui būtiną infrastruktūrą bei žemės ūkio veiklai naudojamų laukų drenažo inžinerinės infrastruktūros atnaujinimas. Remiamos veiklos: lauko drenažo inžinerinės infrastruktūros atnaujinimas; lauko drenažo sistemų pritaikymas pagal keliamus aplinkosaugos […]


Kvietimas teikti paraiškas Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ sporto srities veikloms 2020 m.

2020-01-22

Europos Komisija paskelbė kvietimą teikti paraiškas Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ sporto srities veikloms 2020 m. Programos tikslas: Programa „Erasmus+“ sporto srityje siekiama šių konkrečiųjų tikslų: – įveikti tokias tarpvalstybines sporto sąžiningumui kylančias grėsmes, kaip dopingas, susitarimai dėl varžybų baigties, smurtas ir įvairaus pobūdžio netolerancija ir diskriminacija; – skatinti ir remti gerą sporto valdymą ir dvikryptę sportininkų karjerą; – skatinant […]


Kvietimas teikti sporto projektų, skirtų esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, paraiškas

2020-01-16

Kviečiame juridinius asmenis arba juridinių asmenų grupes (partnerius) teikti sporto projektų, skirtų esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, paraiškas. Programos tikslas: atrinkti ir finansuoti sporto projektus, gerinančius sąlygas ugdyti fiziškai aktyvią visuomenę remontuojant, atnaujinant (modernizuojant) ir (arba) rekonstruojant esamų sporto bazių infrastruktūrą. Teikiami sporto projektai turi prisidėti prie sporto bazių prieinamumo didinimo, sąlygų įvairaus […]


Kvietimas teikti paraiškas Šiaurės ir Baltijos šalių kultūrinio mobilumo programai 2020 m. (mobilumas)

2020-01-15

Kviečiame pavienius meno ir kultūros profesionalus iš visų kultūros ir meno sričių, taip pat nedideles (iki 6 asm.) kūrėjų ar atlikėjų grupės iš Šiaurės ir Baltijos šalių teikti paraiškas Šiaurės ir Baltijos šalių kultūrinio mobilumo programai 2020 m. Programos tikslas: Šiaurės ir Baltijos šalių kultūrinio mobilumo programa siekiama skatinti domėjimąsi meno ir kultūros procesais Šiaurės […]


Kvietimas teikti paraiškas Šiaurės ir Baltijos šalių kultūrinio mobilumo programai 2020 m. (tinklaveika)

2020-01-13

Kviečiame kultūros ir meno organizacijas arba mišrias (juridinius asmenis ir pavienius meno ir kultūros profesionalų) grupes, turinčias partnerių kitose Šiaurės ir Baltijos šalyse teikti paraiškas Šiaurės ir Baltijos šalių kultūrinio mobilumo programai 2020 m. Programos tikslas: Šiaurės ir Baltijos šalių kultūrinio mobilumo programa siekiama skatinti domėjimąsi meno ir kultūros procesais Šiaurės ir Baltijos šalyse, intensyvinti […]


Kviečiame teikti paraiškas Šiaurės ir Baltijos šalių kultūrinio mobilumo programai 2020 m. (rezidencijos)

2020-01-09

Kviečiame Šiaurės ir Baltijos šalyse veikiančias ir naujai besisteigiančias nuolatinę profesionalių menininkų rezidencijų veiklą vykdančias organizacijas teikti paraiškas Šiaurės ir Baltijos šalių kultūrinio mobilumo programai 2020 m. Programos tikslas: Šiaurės ir Baltijos šalių kultūrinio mobilumo programa siekiama skatinti domėjimąsi meno ir kultūros procesais Šiaurės ir Baltijos šalyse, intensyvinti menininkų ir kultūros profesionalų mobilumą Šiaurės ir […]


Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“

2020-01-03

Kviečiame savivaldybių administracijas, mokyklas, vykdančias bendrojo ugdymo programas, teikti paraiškas LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pagal priemonę „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“. Kvietimo tikslas – pagerinti mokinių bendrojo ugdymo pasiekimus, skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje. Remiamos veiklos: naujų bendrojo ugdymo proceso organizavimo modelių (taip pat gali būti ir įvairios mokymosi pagalbos teikimo […]


Kvietimas Lietuvos nevyriausybinėms organizacijoms teikti paraiškas Aktyvių piliečių fondui

2019-12-20

Kviečiame Lietuvos nevyriausybines organizacijas teikti paraiškas Aktyvių piliečių fondui. Finansavimo šaltinis: Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansiniai mechanizmai, kurie yra Islandijos Respublikos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės indėlis mažinant ekonominius ir socialinius skirtumus bei stiprinant dvišalius santykius su 15 ES šalių Vidurio ir Pietryčių Europoje bei Baltijos šalyse. Šio kvietimo tikslas – padėti Lietuvos pilietinei visuomenei stiprinti […]


Kvietimas teikti paraiškas sporto projektams, finansuojamiems Sporto rėmimo fondo lėšomis.

2019-12-05

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija paskelbė 2020 m. kvietimą teikti paraiškas sporto projektams, finansuojamiems Sporto rėmimo fondo lėšomis. Šis kvietimas skelbiamas keturioms sporto projektų veiklų sritims finansuoti, kurias administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija: Fizinio aktyvumo skatinimas (Fizinio aktyvumo veiklos, skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą, kai procentiškai didžiausia dalis projekto sąmatoje numatytų išlaidų tiesiogiai susijusios […]


Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Eco-inovacijos LT“ Nr. 4

2019-11-22

Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonę „Eco-inovacijos LT“ Nr. 4. Šia priemone siekiama paskatinti labai mažas įmones, mažas įmones ir vidutines įmones diegtis netechnologines ekoinovacijas, t. y. diegti aplinkosaugos vadybos (valdymo) sistemas, atlikti gamybos technologinius ir (ar) aplinkosaugos auditus bei projektuojant gaminius taikyti ekologinio projektavimo principus. Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 80 000,00 Eur. […]


Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Erasmus+“ 2020 metams

2019-11-13

Kviečiame teikti paraiškas pagal programą „Erasmus+“ (2019/C 373/06). Kvietimas skirtas teikti paraiškas grindžiamas 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1288/2013, kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus+“ ( 1 ), taip pat 2019 ir 2020 m. „Erasmus+“ metinėmis darbo programomis.. Šis kvietimas teikti paraiškas apima šiuos […]


Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Kompetencijos LT“ (3 kvietimas).

2019-08-02

Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonę „Kompetencijos LT“ (3 kvietimas). Šia priemone siekiama užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas, siekiant sudaryti galimybę įmonių darbuotojams gauti aukščiausios kokybės mokymus. Projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 4 000 000 Eur  ES struktūrinių fondų (Europos socialinio fondo) lėšų. […]


Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“ Nr. 2.

2019-07-26

Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonę „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“ Nr. 2. Šia priemone siekiama sudaryti sąlygas užsienio investuotojų darbuotojams įgyti specifinių kompetencijų ir prisitaikyti prie ūkio pokyčių. Projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 10 281 494 Eur ES struktūrinių fondų lėšų. Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 250 000 Eur, bet ne daugiau kaip […]


Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“

2019-05-23

Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonę „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“. Šia priemone siekiama padidinti kokybiško profesinio mokymo prieinamumą, investuojant į profesinio mokymo įstaigų infrastruktūrą. Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 500 000,00 Eur, mažiausia – 100 000,00 Eur. Pagal priemonę finansuojama 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Priemonės metu remiamos veiklos: infrastruktūros, reikalingos kokybiškai įgyvendinti […]


Kvietimas teikti paraiškas pagal 2014–2020 m. Interreg Lietuvos ir Latvijos programą

2019-05-07

2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programa paskelbė trečiąjį kvietimą teikti projektų paraiškas. Paraiškos trečiojo kvietimo metu priimamos pagal tris programos prioritetus: I. Tvari ir švari aplinka bendradarbiaujant. III. Socialinė įtrauktis kaip išankstinė teritorinės plėtros sąlyga. IV. Geresnė gyvenimo kokybė sustiprinant viešųjų paslaugų ir administravimo efektyvumą.   Sąlygos: finansuojami projektai turi prisidėti prie programos […]


Kvietimas teikti paraišką pagal 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą

2019-04-29

2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa skelbia 3-ąjį kvietimą teikti projektų paraiškas. Šia programa siekiama stiprinti santykius, ugdyti gebėjimus ir dalytis patirtimi tarp Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos žmonių bei organizacijų, įgyvendinant bendrus veiksmus, kurių tikslas – gerinti gyvenimo kokybę pasienio regionuose. Kvietimo metu projektų paraiškos gali būti teikiamos […]


Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“ Nr. 3

2019-04-05

Kviečiame teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“ Nr. 3. Priemonė „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“ Nr. 3 skirta užtikrinti ekonominiu požiūriu veiksmingą ir tvarų elektros energetikos sistemos ilgalaikį funkcionalumą su minimaliais elektros energijos skirstymo nuostoliais, aukštą elektros energijos tiekimo kokybę, didesnį tiekimo saugumą ir saugą, įgyvendinti pilotinius elektros skirstomojo […]


Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Biokuro panaudojimo skatinimas šilumos energijai gaminti“ Nr. 3

2019-04-01

Kviečiame teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Biokuro panaudojimo skatinimas šilumos energijai gaminti“ Nr. 3. Priemonė „Biokuro panaudojimo skatinimas šilumos energijai gaminti“ Nr. 3. skirta užtikrinti efektyvesnę šilumos gamybą bei paskatinti didesnį biokuro naudojimą centralizuoto tiekimo sistemose. Siekiant pakeisti iškastinį kurą centralizuotai tiekiamos šilumos gamyboje, projektu remiamas biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių (iki 10 MW šiluminės galios) […]


Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Eco-inovacijos LT+“ Nr. 3

2019-03-25

Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonę „Eco-inovacijos LT+“ Nr. 3. Šia priemone siekiama paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones diegtis technologines ekoinovacijas, siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes. Siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes, numatomos investicijos į materialųjį turtą (įrenginius, technologijas), kurį įdiegus mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai, […]


Kvietimas teikti sporto projektų, skirtų esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, paraiškas

2019-03-07

Sporto rėmimo fondas skelbia sporto projektų, skirtų esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, finansavimo konkursą. Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti projektus, gerinančius sąlygas ugdyti fiziškai aktyvią visuomenę remontuojant, atnaujinant (modernizuojant) ir (arba) rekonstruojant esamų sporto bazių infrastruktūrą. Sporto rėmimo fondo 2019 metų lėšoms paskirstyti prioritetas teikiamas sporto projektams, kuriais: Skatinama neįgaliųjų sporto plėtra; […]


Kvietimas teikti paraiškas Veiksmų planavimo tinklų kūrimui

2019-01-14

Kviečiame teikti paraiškas URBACT programos projektams, kuriuose galėsite dalintis patirtimi su vietos ir kitų šalių suinteresuotaisiais subjektais ir parengti naudingus miestui sprendimus. URBACT kvietimo teikti projektų paraiškas metu ketinama patvirtinti apie 23 veiksmų planavimo tinklų projektus. Projektuose kviečiama bendradarbiauti iki 10 miestų. Bendradarbiaujant bus parengti miestų integruoti veiksmų planai, taip pat miestai galės išbandyti smulkius sprendimus ar […]


Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Regio potencialas LT“

2018-12-04

Kviečiame teikti paraiškas pagal 2014– 2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 03.3.1- LVPA- K-850 „Regio potencialas LT“. Šia priemone siekiama paskatinti labai mažų įmonių, mažų įmonių ir vidutinių įmonių (toliau – MVĮ) investicijas į modernių technologijų diegimą, kuris įgalintų pritaikyti esamus ir kurti naujus gamybos pajėgumus naujiems ir esamiems gaminiams gaminti, o tai sudarytų sąlygas […]


Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“

2018-11-07

Europos socialinio fondo agentūra kviečia savivaldybių administracijas ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas (lopšelius – darželius, darželius, universalius daugiafunkcius centrus, pradines mokyklas, vykdančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) iki 2019-01-28 teikti paraiškas pagal priemonę „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“. Daugiau informacijos apie šį kvietimą: Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas EIP jums siūlo kvalifikuotą pagalbą rengiant […]


Kvietimas teikti paraiškas pagal finansinę priemonę „Paskolos savivaldybių pastatų modernizavimui, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“

2018-11-02

AB „Šiaulių bankas“ ir UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ kviečia teikti paraiškas projektų finansavimui pagal fondų fondo „Savivaldybių pastatų fondas“ finansinę priemonę „Paskolos savivaldybių pastatų modernizavimui, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“.   Daugiau informacijos ir projekto reikalavimus rasite: Paskolos savivaldybių pastatų modernizavimui EIP jums siūlo kvalifikuotą pagalbą rengiant paraišką, investicinį projektą ir kitus reikalingus […]


Kvietimas teikti paraiškas projektų finansavimui pagal „Pramonės skaitmeninimas LT“ priemonę

2018-05-28

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ kviečia teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 03.31-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“. Finansavimo tikslas – paskatinti pramonės labai mažas įmones, mažas įmones ir vidutines įmones (toliau – MVĮ) skirti lėšų technologiniam auditui atlikti, kuris padėtų joms įsivertinti […]


Remiamos investicijos į miškininkystės technologijas

2016-07-20

Nuo rugpjūčio 1 d. NMA miškininkus kviečia kreiptis paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“. Paraiškos investicijoms į miškininkystės technologijas finansuoti šiais metais renkamos nuo rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 30 d. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 2 […]


Priemonės „Intelektas“ kvietimas teikti paraiškas antrajam etapui

2016-07-20

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra kviečia pareiškėjus, kurių paraiškos pirmajame etape pagal priemonę „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“ buvo įvertintos teigiamai, teikti paraiškas antrajam konkurso etapui. Paraiškų pateikimo terminas yra 2016 m. rugpjūčio 31 d. Plačiau čia. Informacijos šaltinis: http://lvpa.lt EIP teikia konsultacijas paramos pagal minėtą priemonę gavimo klausimais. Galime parengti paraišką paramai gauti. Platesnė informacija: Tel.: (8 5) 2430177 […]


Verslininkai kviečiami kreiptis dėl konsultacijų išlaidų kompensavimo

2016-07-05

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) informuoja, kad LR ūkio ministerija kviečia smulkųjį ir vidutinį verslą, veikiantį ne ilgiau kaip penkerius metus, teikti paraiškas Europos Sąjungos investicijoms, skirtoms verslo pradžios ir verslo plėtros konsultacijoms, kompensuoti. Pagal priemonę „Verslo konsultantas LT“ pirmuoju kvietimu bus paskirstyta iki 2 mln. eurų. Plačiau čia. Informacijos šaltinis:  http://invega.lt EIP teikia konsultacijas paramos pagal minėtą […]


Paskelbtas priemonės „Naujos galimybės LT“ kvietimas

2016-06-21

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra informuoja, kad š. m. gegužės 31 d. agentūra kartu su Lietuvos Respublikos ūkio ministerija paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal priemonę „Naujos galimybės LT“. Plačiau čia. Informacijos šaltinis: http://lvpa.lt EIP teikia konsultacijas paramos pagal minėtą priemonę gavimo klausimais. Galime parengti paraišką paramai gauti. Platesnė informacija: Eimantas Kamienas Projektų vadybos direktorius Tel.: (8 5) […]


ŽRVVG gali kreiptis paramos

2016-06-21

Žvejybos ir akvakultūros regiono vietos veiklos grupės (ŽRVVG) kviečiamos teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“. Paraiškos renkamos iki rugsėjo 6 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniuose paramos administravimo skyriuose pagal pareiškėjo buveinės vietą. Plačiau čia. Informacijos šaltinis: www.nma.lt EIP teikia konsultacijas paramos pagal minėtą priemonę gavimo […]


Paraiškos verslui paremti – jau rudenį

2016-06-21

Nuo rudens bus galima teikti paraiškas ne žemės ūkio verslams plėtoti kaimo vietovėse, įskaitant paslaugas žemės ūkiui. Parama teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ekonominei veiklai kurti ir plėtoti“ veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“. Paraiškos pagal minėtą veiklą bus […]


Nuo liepos 1 d. jaunieji ūkininkai gali teikti paraiškas

2016-06-21

Nuo š. m. liepos 1 d. bus renkamos paraiškos jaunųjų ūkininkų įsikūrimui paremti. Šiam, dar vienam jaunųjų ūkininkų paraiškų teikimo laikotarpiui, nuo 2016 m. birželio 6 d. buvo pakeistos įgyvendinimo taisyklės. Pradedantys ūkininkauti ir norintys pasinaudoti Europos Sąjungos ir valstybės finansine parama asmenys paraiškas galės teikti iki liepos 29 d. Šiam paraiškų rinkimo etapui pagal […]


Paskelbtas priemonės „Inoklaster LT“ kvietimas

2016-05-25

Šių metų gegužės 24 d. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra kartu su Lietuvos Respublikos ūkio ministerija paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal priemonę „Inoklaster LT“. Plačiau čia. Informacijos šaltinis: http://lvpa.lt EIP teikia konsultacijas paramos pagal minėtą priemonę gavimo klausimais. Galime parengti paraišką paramai gauti. Platesnė informacija: Eimantas Kamienas Projektų vadybos direktorius Tel.: (8 5) 2430177 Mob. tel.: (8 […]


Akvakultūros įmonės kviečiamos teikti paraiškas

2016-05-25

Gegužės viduryje prasidėjo paraiškų rinkimas gauti paramą pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas, atsinaujinančioji energija“. Šiai priemonei įgyvendinti skiriama 1 mln. eurų iš Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, o kreiptis gali labai mažos, mažos, vidutinės arba didelės akvakultūros įmonės. Verta pažymėti, kad […]


Laikas teikti paraiškas konsultavimo paslaugoms

2016-05-18

Nuo gegužės 16 d. renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“ veiklos sritį „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“. Paraiškas iki rugpjūčio 31 d. gali teikti ūkininkai, jaunieji ūkininkai ir kiti žemės valdytojai, miško valdytojai ir kaimo vietovėse veikiančios labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės. Šiam veiklos […]


NMA kviečia kreiptis paramos investicijoms finansuoti

2016-05-18

Nuo gegužės 16 d. galima kreiptis paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. Paramos kviečiami kreiptis fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir nustatyta tvarka savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą (juridiniai asmenys – valdą). Paraiškas gali teikti pareiškėjai, kurių […]


Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas finansavimui gauti pagal LAAIF programą

2016-05-10

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (LAAIF) skelbia kvietimą teikti paraiškas finansavimui gauti pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos 2016 m. lėšų naudojimo finansavimo kryptis, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2016 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. D1-153. Galimi pareiškėjai: Lietuvos Respublikoje veikiantys juridiniai asmenys arba Lietuvos Respublikoje įregistruoti kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigę įmonių filialai, […]


Paskelbtas priemonės „Verslo klasteris LT“ kvietimas teikti paraiškas

2016-05-10

Šių metų gegužės 6 d. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra kartu su Lietuvos Respublikos ūkio ministerija paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal priemonę „Verslo klasteris LT“. Plačiau čia. Informacijos šaltinis: http://lvpa.lt EIP teikia konsultacijas paramos pagal minėtą priemonę gavimo klausimais. Galime parengti paraišką paramai gauti. Platesnė informacija: Eimantas Kamienas Projektų vadybos direktorius Tel.: (8 5) 2430177 Mob. tel.: […]


Paskelbtas priemonės „54+“ kvietimas teikti paraiškas

2016-05-10

Europos socialinio fondo agentūra ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija kviečia teikti paraiškas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 08.3.2-ESFA-K-415 „54+“. Finansavimo tikslas – sukurti palankias sąlygas vyresniems darbingo amžiaus asmenims aktyviai dalyvauti sprendžiant socialinius ir pilietinius klausimus, padidinti jų dalyvavimo darbo rinkoje galimybes. Galimi pareiškėjai – nevyriausybinės organizacijos. Plačiau čia. Informacijos […]


Paskelbtas antrasis priemonės „SmartInvest LT+“ kvietimo konkursas

2016-05-03

Gegužės 2 d.,  VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūroje paskelbtas antrasis priemonės „SmartInvest LT+“ kvietimas teikti paraiškas. Plačiau čia. Informacijos šaltinis: http://lvpa.lt EIP teikia konsultacijas paramos pagal minėtą priemonę gavimo klausimais. Galime parengti paraišką paramai gauti. Platesnė informacija: Eimantas Kamienas Projektų vadybos direktorius Tel.: (8 5) 2430177 Mob. tel.: (8 620) 43309  


Parama tradicinių amatų centrų plėtrai

2016-05-03

Nuo š. m. gegužės 2 d. tradicinių amatų centrus plėsti ir modernizuoti norinčios savivaldybės ir kiti viešieji juridiniai asmenys galės kreiptis Europos Sąjungos ir valstybės finansinės paramos. Šiam paraiškų rinkimo etapui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir […]


Parama smulkių ūkių bendradarbiavimui

2016-04-25

Paraiškos paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ bus priimamos nuo 2016 m. liepos 4 d. iki 2016 m. rugpjūčio 31 d. Pagal veiklos sritį remiamas mažųjų ir vidutinių ūkio subjektų bendradarbiavimas, užtikrinant aktyvesnį žemės ūkio produktų paklausos augimą, tinkamą žemės ūkio produktų propagavimą bei gamintojų integraciją […]


Investicijos į žemės ūkio valdas

2016-04-25

Šių metų balandžio 15 d. žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklės, taikomos nuo 2016 metų. Paramos kviečiami kreiptis fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir nustatyta tvarka savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą (juridiniai […]


Miškų infrastruktūrai gerinti teikiama parama

2016-04-25

Nuo š. m. gegužės 2 d. renkamos paraiškos gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį ,,Parama miškų infrastruktūrai gerinti“. Paraiškos bus priimamos iki birželio 30 d. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 700 tūkst. Eur. Plačiau čia. Informacijos šaltinis:  www.nma.lt EIP teikia konsultacijas paramos pagal minėtą […]


Paskelbtas priemonės „Eco inovacijos LT+“ kvietimas teikti paraiškas

2016-04-13

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) informuoja, kad š. m. balandžio 13 d. agentūra kartu su Lietuvos Respublikos ūkio ministerija paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal priemonę „Eco inovacijos LT+“. Plačiau čia. Informacijos šaltinis: www.lvpa.lt EIP teikia konsultacijas paramos pagal minėtą priemonę gavimo klausimais. Galime parengti paraišką paramai gauti. Platesnė informacija: Eimantas Kamienas Projektų vadybos direktorius […]


NMA balandį kviečia teikti paraiškas

2016-04-05

NMA informuoja, kad balandžio mėnesį pradedamos rinkti paraiškos gauti paramą pagal penkias Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonių veiklos sritis. Plačiau čia. Informacijos šaltinis: www.nma.lt EIP teikia konsultacijas paramos pagal šias KPP priemonių veiklos sritis gavimo klausimais. Galime parengti paraiškas paramai gauti. Platesnė informacija: Eimantas Kamienas Projektų vadybos direktorius Tel.: (8 5) 2430177 […]


Paskelbtas priemonės „DPT pramonei LT+“ kvietimas teikti paraiškas

2016-03-31

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) informuoja, kad š. m. kovo 29 d. agentūra kartu su Lietuvos Respublikos ūkio ministerija paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal priemonę „DPT pramonei LT+“. Plačiau čia. Informacijos šaltinis: www.lvpa.lt EIP teikia konsultacijas paramos pagal minėtą priemonę gavimo klausimais. Galime parengti paraišką paramai gauti. Platesnė informacija: Eimantas Kamienas Projektų vadybos direktorius […]


Akvakultūros įmonės gali kreiptis paramos

2016-03-24

Akvakultūros sektoriaus atstovai kviečiami kreiptis paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“. Paramos lėšų suma paraiškų rinkimui iš Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudžeto siekia 5 mln. eurų. Paraiškas gauti paramą akvakultūros įmonių konkurencingumui ir gyvybingumui didinti gali teikti tiek jau veikiančios, tiek tik veiklą pradėti ketinančios labai […]


Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai

2016-03-24

Nuo balandžio 1 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) pradeda rinkti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“. Paramos gali kreiptis mokslo ir studijų institucijos ir profesinio mokymo įstaigos, taip pat kiti juridiniai asmenys, turintys licenciją vykdyti formalųjį profesinį mokymą. […]


Renkamos žuvininkų paraiškos

2016-03-24

NMA informuoja, kad kovo–birželio mėnesiais renkamos paraiškos pagal daugelį Lietuvos žuvininkystės sektoriaus veiksmų programos priemonių. Plačiau čia. Informacijos šaltinis: www.nma.lt EIP teikia konsultacijas paramos pagal šias priemones gavimo klausimais. Galime parengti paraiškas paramai gauti. Platesnė informacija: Eimantas Kamienas Projektų vadybos direktorius Tel.: (8 5) 2430177 Mob. tel.: (8 620) 43309


„Invega“ kviečia teikti paraiškas dėl rizikos kapitalo priemonės „Ankstyvosios stadijos ir plėtros fondas I“ valdymo

2016-03-18

Uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega“) kviečia finansų tarpininkus teikti paraiškas naujai rizikos kapitalo priemonei „Ankstyvos stadijos fondas ir plėtros fondas I“ valdyti. Finansų tarpininką atrinks „Invegos“ sudaryta atrankos komisija, kurią sudarys „Invegos“ darbuotojai ir išorės ekspertai. Siekiant skatinti mokslo ir studijų institucijose generuojamų idėjų perdavimą verslui, taip pat didinti finansavimo prieinamumą įmonėms, […]


LVPA informuoja apie paskelbtą 2016 m. priemonių kvietimų planą

2016-03-18

Lietuvos verslo paramos agentūra informuoja, kad Lietuvos Respublikos ūkio ministerija paskelbė ES investicijų priemonių kvietimų planą 2016 metams. Plačiau čia. Informacijos šaltinis: lvpa.lt


Kaimo bendruomenės kviečiamos kreiptis paramos

2016-03-18

Nuo š. m. kovo 7 d. iki balandžio 8 d. kaimo bendruomenės ir jų asociacijos kviečiamos kreiptis paramos pagal 2016 m. nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles. Iš viso bendruomenių projektams skirta 1 mln. eurų Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų. Vietos bendruomenės šiais metais raginamos įgyvendinti ne pelno siekiančius projektus, skirtus kaimo gyventojų bendruomeniškumo iniciatyvoms […]


Renkamos paraiškos moksliniams tyrimams vykdyti

2016-03-18

NMA informuoja, kad iki š. m. kovo 31 d. Žemės ūkio ministerija renka paramos paraiškas žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės moksliniams tyrimams ir taikomosios veiklos projektams vykdyti. Į 330 tūkst. eurų siekiančią valstybės pagalbą gali pretenduoti juridiniai asmenys arba mokslininkų grupės, kurių pagrindinė veikla – vykdyti nepriklausomus fundamentinius, pramoninius tyrimus, bandomąją taikomąją veiklą ir […]


Įmonės kviečiamos kreiptis dėl dalinio palūkanų kompensavimo

2016-03-10

LR Ūkio ministerija kviečia įmones teikti paraiškas daliniam palūkanų kompensavimui gauti. Iš viso iki 2023 m. įmonėms bus kompensuota iki 21,7 mln. eurų iš Europos Sąjungos (ES) struktūrinės paramos lėšų. Plačiau čia. Informacijos šaltinis: www.invega.lt


Priemonės „Eco-inovacijos LT“ kvietimas teikti paraiškas

2016-03-10

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) informuoja, kad šių metų kovo 7 d. agentūra kartu su Lietuvos Respublikos ūkio ministerija paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal priemonę „Eco-inovacijos LT“. Plačiau čia. Informacijos šaltinis: www.lvpa.lt EIP teikia konsultacijas paramos pagal minėtą priemonę gavimo klausimais. Galime parengti paraišką paramai gauti. Platesnė informacija: Eimantas Kamienas Projektų vadybos direktorius Tel.: […]


Renkamos paraiškos ūkiams modernizuoti

2016-03-10

Šiuo metu renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. Paraiškas pagal supaprastintąsias taisykles gali teikti žemės ūkio subjektai (fiziniai ir juridiniai asmenys), kurių ūkių ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte (SP), yra nuo 8 000 iki 50 000 Eur. […]


Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti

2016-03-01

Nuo kovo 1 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) pradeda rinkti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“. Šiuo paraiškų rinkimo etapu skirta 1 177 000 Eur paramos lėšų. Plačiau čia. Informacijos šaltinis: www.nma.lt EIP teikia konsultacijas paramos pagal minėtą […]


Parama melioracijos projektams

2016-03-01

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą ,,Parama žemės ūkio vandentvarkai“. Paraiškos renkamos nuo kovo 1 d. iki balandžio 29 d. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 25 mln. Eur paramos lėšų. Plačiau čia. Informacijos šaltinis: www.nma.lt EIP teikia konsultacijas paramos […]


NMA kviečia kreiptis paramos biodujų gamybai

2016-02-03

Nuo š. m. vasario 1 d. ūkininkai, mažos ir labai mažos įmonės gali kreiptis Europos Sąjungos ir valstybės paramos biodujų gamybai iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Šiam paraiškų rinkimo etapui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklą „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“ skiriama 4 578 503 […]


Patvirtintas žuvininkystės paraiškų rinkimo grafikas

2016-02-03

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintas paramos paraiškų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones paraiškų priėmimo 2016 metais grafikas. Paraiškų teikimo grafike 2016 metais numatytas paraiškų rinkimas pagal 10 priemonių. Paraiškos pagal priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ pradedamos rinkti jau š. m. vasario 15 d. Plačiau čia. Informacijos šaltinis: www.nma.lt EIP […]


Miškininkai kviečiami teikti paraiškas

2016-01-25

Š. m. vasario 1 d. – kovo 31 d. renkamos paraiškos gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“. Pagal veiklos sritį „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“ remiamas miškų priešgaisrinės apsaugos infrastruktūros kūrimas, miškų gaisrų […]


„SmartInvest LT+“ – investicijos į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą

2016-01-15

Šią savaitę VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūroje paskelbtas priemonės „SmartInvest LT+“ konkursas projektų finansavimui gauti. Plačiau čia. Informacijos šaltinis: http://lvpa.lt


Paskelbtas priemonės „Intelektas. Bendri mokslo – verslo projektai“ kvietimas

2016-01-05

Paskelbtas priemonės „Intelektas. Bendri mokslo – verslo projektai“ kvietimo konkurso I etapas ( konkursas Europos Sąjungos investicijoms gauti vyks dviem etapais). Vykdyti didelės apimties mokslinius tyrimus, įsigyti tam reikalingą įrangą įmonės galės pasinaudodamos ES struktūrinės paramos investicijomis. Pagal priemonę „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“ Ūkio ministerija pirmuoju kvietimu paskirstys 60 mln. eurų. Plačiau čia. Informacijos šaltinis: […]


ES investicijos regionų turizmo e-rinkodarai

2015-12-28

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūroje paskelbtas Europos Sąjungos struktūrinių fondų priemonės „Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara“ kvietimas teikti paraiškas. Plačiau čia. Informacijos šaltinis: http://lvpa.lt EIP teikia konsultacijas paramos pagal minėtą priemonę gavimo klausimais. Galime parengti paraišką paramai gauti. Platesnė informacija: Eimantas Kamienas Projektų vadybos direktorius Tel.: (8 5) 2430177 Mob. tel.: (8 620) 43309


Patvirtintas KPP paraiškų priėmimo grafikas

2015-12-28

Š. m. gruodžio 18 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintas paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones priėmimo 2016 m. grafikas. Paraiškų priėmimo grafike numatytas paraiškų rinkimas pagal daugiau kaip 35 KPP priemones ar veiklas. Pirmosios paraiškos 2016 m. pradedamos rinkti nuo vasario 1 d. Plačiau čia. Informacijos šaltinis: […]


Pradedantiesiems verslą – naujos galimybės skolintis

2015-12-14

Pradedantiesiems verslą, ir ypač susiduriantiems su sunkumais darbo rinkoje, gera žinia – planuojama, kad ateinančių metų vasarą jie galės palankesnėmis nei rinkoje sąlygomis skolintis verslo pradžiai ar jo plėtrai iš naujai įsteigto Fondų fondo „Verslumo skatinimo fondas 2014-2020, finansuojamas iš Europos socialinio fondo“ (VSF 2014-2020). Taip bus užtikrinta smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams galimybė lengviau […]


Žuvų perdirbėjai gali teikti paraiškas

2015-12-14

Žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimu užsiimančios ar ketinančios užsiimti įmonės jau gali teikti paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programą. Nuo gruodžio 1 d. iki 2016 m. vasario 2 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniuose paramos administravimo skyriuose renkamos paraiškos paramai gauti pagal priemonę „Žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas“. Šiam paraiškų rinkimui […]


Renkamos paraiškos pagal žuvininkystės programą

2015-12-07

Nacionalinė mokėjimo agentūra informuoja, jog šiuo metu renkamos paraiškos pagal penkias Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. programos priemones. Plačiau čia. Informacijos šaltinis: www.nma.lt EIP teikia konsultacijas paramos pagal šias priemones gavimo klausimais. Galime parengti paraišką paramai gauti. Platesnė informacija: Eimantas Kamienas Projektų vadybos direktorius Tel.: (8 5) 2430177 Mob. tel.: (8 620) 43309


Lietuvos bitininkai kviečiami teikti paraiškas

2015-11-24

Bitininkystės sektoriaus atstovai nuo š. m. lapkričio 23 d. iki 2016 m. sausio 8 d. gali kreiptis paramos pagal Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2014–2016 metų programos priemones. Daugiausiai lėšų skirta priemonėms „Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“ (199 324 Eur), „Bičių šeimų atnaujinimas“ (169 102 Eur). Šiek tiek mažiau lėšų skirta priemonėms „Varozės kontrolė“ (108 […]


Pieno perdirbėjams – 20 mln. eurų paramos lėšų

2015-11-24

Pieno perdirbimu ir rinkodara užsiimančios įmonės jau gali teikti paraiškas Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto paramai gauti. Į paramą pretenduojantys juridiniai asmenys turi pateikti detalų verslo planą. Pieno perdirbėjų paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) […]


Gamybos ir prekybos planams finansuoti – paramos lėšos

2015-11-17

Nuo š. m. lapkričio 9 d. iki 2016 m. sausio 11 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra renka paraiškas pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos priemonę „Gamybos ir prekybos planai“. Šiuo etapu gamybos ir prekybos planams parengti bei įgyvendinti skirta suma siekia 430 tūkst. eurų. Pagal šią priemonę paramos gali kreiptis Žvejybos produktų gamintojų organizacijų […]


LR aplinkos ministerija kviečia teikti paraiškas paramai gauti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių technologijų diegimui besivystančiose šalyse

2015-11-04

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas informuoja, kad LR aplinkos ministerija paskelbė kvietimą teikti dvišalių vystomojo bendradarbiavimo projektų paraiškas pagal Aplinkos ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos teikimo komisijos 2015 m. spalio 1 d. koncepciją „Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimas besivystančiose šalyse, perduodant Lietuvos technologijas ir patirtį“. Kvietimui skirta suma – 150 tūkst. Eur. Projektų paraiškas […]


Renkamos paraiškos ekonominės veiklos plėtrai

2015-11-04

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) nuo lapkričio 2 d. iki gruodžio 14 d. renka paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 12,3 mln. eurų paramos lėšų. Plačiau čia. Informacijos šaltinis: www.nma.lt EIP teikia […]


Smulkiojo verslo investicijoms pagal ES priemonę „Procesas LT“ – beveik 9 milijonai eurų

2015-10-23

LR Ūkio ministerija kviečia labai mažas, mažas ir vidutines įmones teikti paraiškas paramai pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių investicijų priemonę „Procesas LT“ gauti. Parama teikiama įmonėms, norinčioms diegti inovatyvius vadybos metodus ir valdymo sistemas, ja siekiama sudaryti palankias sąlygas įmonėms padidinti darbo našumą. Šiuo kvietimu projektams įgyvendinti bus paskirstyta 3 mln. eurų investicijų iš […]


ŽRVVG – paramos galimybės

2015-10-09

Žuvininkystės regionų vietos veiklos grupės (ŽRVVG) kviečiamos teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos ketvirtojo prioriteto „Užimtumo ir teritorinės sanglaudos didinimo“ priemonę „Parengiamoji parama“. Paramos lėšos gali būti skiriamos žvejybos ir akvakultūros regionų vietos plėtros strategijai (VPS) rengti, taip pat pareiškėjo gebėjimams stiprinti, mokymams ir bendradarbiavimui vystyti (įskaitant bendradarbiavimą ŽRVVG […]


Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Žmogiškieji ištekliai Invest LT+“

2015-10-09

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir Europos socialinio fondo agentūra kviečia teikti paraiškas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę nr. 09.4.3-ESFA-K-805 „Žmogiškieji ištekliai Invest LT+“. Pagal šią priemonę numatoma finansuoti užsienio investuotojų, investuojančių Lietuvos Respublikos teritorijoje į gamybą ir (ar) paslaugas, darbuotojų mokymą ir kvalifikacijos tobulinimą, įskaitant mokymo darbo vietoje organizavimą. Plačiau […]