Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skelbia 2021 m. kvietimus teikti paraiškas sporto projektams, finansuojamiems Sporto rėmimo fondo lėšomis

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija jau paskelbė 2021 m. kvietimus teikti paraiškas sporto projektams, finansuojamiems Sporto rėmimo fondo lėšomis.

 

Preliminari Sporto rėmimo fondo  kvietimo suma šįmet sudaro beveik 21 mln. Eur.

Sporto rėmimo fondo finansavimą gali gauti sporto projektai, skirti:

  1. fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą (Sporto rėmimo fondo joms skirta preliminari suma šįmet sudaro 8,3 mln. Eur);
  2. sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui (4,1 mln. Eur);
  3. sporto renginių organizavimui (3,1 mln. Eur);
  4. asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimui ir sporto informacijos sklaidai (1 mln. Eur);
  5. esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių plėtrai, priežiūrai ir remontui (4,1 mln. Eur).

10 proc. kiekvienai sričiai numatytų lėšų yra skiriama neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems projektams įgyvendinti.

Preliminari kvietimo suma nurodyta remiantis planuojamais metų valstybės biudžeto asignavimais. Tiksli Fondo lėšų suma paaiškėja patvirtinus metų valstybės biudžetą.

Pirmųjų keturių sričių sporto projektų konkursą administruoja ŠMSM pavaldus Švietimo mainų paramos fondas, paskutiniosios srities kvietimą – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

Paraiškas, siekiant gauti finansavimą projektams įgyvendinti, gali teikti tik juridiniai asmenys. Projektams įgyvendinti prašoma suma negali būti didesnė kaip 450 tūkst. Eur. Sporto rėmimo fondas finansuoja iki 90 proc. projekto išlaidų. Projektų įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis nei 4 metai.

Paraiškos fizinio aktyvumo veiklų, skatinančių fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimo, sporto renginių organizavimo, sporto srityje dirbančiųjų ar teikiančiųjų paslaugas kvalifikacijos tobulinimo ir sporto informacijos sklaidos projektams teikiamos iki 2021 m. sausio 5 d., o esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių plėtros, priežiūros ir remonto projektams iki kovo 1 d.

Daugiau informacijos galite sužinoti čia

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengta informacija

 

Dėl paslaugų ir bendradarbiavimo kreiptis:

Darius Gurskis
UAB „Eurointegracijos projektai“ pardavimų direktorius
El. paštas: d.gurskis@eip.lt
Mob. tel. 86 5265802