PROJEKTŲ RENGIMAS

EIP konsultantai yra sukaupę daugiau nei 20 m. patirtį rengiant paraiškas, investicijų projektus, galimybių studijas, vertinimus, veiklos, kaštų-naudos analizes ir verslo planus savivaldybių administracijoms, valstybės ir savivaldybių įstaigoms, privatiems juridiniams asmenims. Teikiame profesionalias projektų rengimo paslaugas nuo projektų ir juos lydinčių dokumentų paruošimo iki atstovavimo vertinančioje institucijoje.

Pastaruoju metu intensyviai ir sėkmingai kaupiame patirtį viešojo ir privataus sektoriaus partnerysčių (VPSP) projektuose. Dalyvaujame juose nuo paraiškos techninei pagalbai paruošimo iki privataus parnerio atrankos dokumentų parengimo. VPSP būdu esame parengę viešųjų pastatų, apšvietimo sistemos, kelių ir gatvių infrastruktūros modernizavimo projektus. Kartu su partneriais esame parengę ir teikę konsultacijas Europos energijos efektyvumo fondo (EEEF) projektuose, kur buvo rengiamos paraiškos, investicijų projektai, energetiniai auditai, sąmatiniai skaičiavimai, teikiamos konsultacijos privataus partnerio atrankai ir atrankos proceso organizavimui.

Šioje srityje mūsų teikiamos paslaugos:

–  Paraiškų rengimas;
–  Partnerių paieška;
–  Investicijų projektų rengimas;
–  VPSP investicijų projektų rengimas;
–  Galimybių studijų rengimas;
–  Investicinių koncepcijų rengimas;
–  Kaštų-naudos analizių rengimas;
–  Veiksmų ir programų vertinimas;
–  Verslo planų rengimas.

Klientą galime atstovauti ir projekto įgyvendinimo metu, teikdami projektų administravimo paslaugas.

Susisiekite:

Darius Gurskis

Vadovaujantis partneris,

direktorius

 

 

 

El. paštas:

 d.gurskis@eip.lt

Mob. +370 652 65802

Justina Pociukonė

Asocijuota partnerė, Projektų

rengimo skyriaus vadovė,

PRINCE2®

 

 

El. paštas:

j.pociukone@eip.lt

Mob.: +370 6 127 3003

Agnė Kanapeckaitė

Asocijuota partnerė,

Pardavimų

vadovė

 

 

El. paštas:

a.kanapeckaite@eip.lt

Mob. +370 613 84159