STRATEGINIS VALDYMAS

Strateginis valdymas užtikrina, kad įstaigos strateginiai tikslai būtų suderinti su finansinėmis galimybėmis, ji žinotų savo ilgalaikius uždavinius ir jų siekimui numatytus išteklius, kad būtų suformuotas patikimais duomenimis pagrįstas strateginių pokyčių portfelis bei savalaikiai stebimas pokyčio realizavimas. Esame pirmaujantys savivaldybių strateginių plėtros planų rengime, labai aktyviai teikiame konsultacijas atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų rengime, VVG vietos plėtros strategijų rengime.

Konsultuojame rengiant:

–  Funkcinių zonų strategijas;
–  Savivaldybių strateginius plėtros planus;
–  Savivaldybių bendruosius planus;
–  Strateginius veiklos planus viešajam ir privačiajam sektoriams;
–  Veiksmų planus;
–  Metinius veiklos planus.

Mūsų paslaugos apima pradinės informacijos surinkimą ir aplinkos analizę, tikslų formulavimą ir prioritetų nustatymą, įtraukiant už specifines sritis atsakingus specialistus ir partnerius, uždavinių ir priemonių identifikavimą užtikrinant proaktyvų kliento ir susijusių pusių dalyvavimą, organizuojant ir vedant darbines sesijas bei vertinimo kriterijų̨ parinkimą ir siektinų reikšmių nustatymą.

Pagrindiniai klientai šioje veiklos kryptyje savivaldybės ir jų įmonės, ministerijos, gydymo ir švietimo įstaigos, regionų plėtros tarybos, miestų ir kaimų vietos veiklos grupės, verslo subjektai.

Susisiekite:

Darius Gurskis

Vadovaujantis partneris,

direktorius

 

 

 

 

El. paštas:

 d.gurskis@eip.lt

Mob. +370 652 65802

Justina Pociukonė

Asocijuota partnerė, Projektų

rengimo skyriaus vadovė,

PRINCE2®

 

 

 

El. paštas:

j.pociukone@eip.lt

Mob.: +370 6 127 3003

Agnė Kanapeckaitė

Asocijuota partnerė,

Pardavimų

vadovė

 

 

 

El. paštas:

a.kanapeckaite@eip.lt

Mob. +370 613 84159