VEIKLOS OPTIMIZAVIMAS

Įstaigų ir organizacijų veiklos valdymo gerinimas ir efektyvumo didinimas būtinas siekiant užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą. Kiekvienos organizacijos tikslas – teikti kokybiškas paslaugas per įmanomą trumpiausią paslaugų teikimo greitį, tokiu būdu sumažinant klaidų pasitaikymo tikimybę, skundų skaičių, laiko bei finansinių išteklių praradimus. Mūsų teikiamos paslaugos, taikant inovatyvius organizacijos valdymo ir veiklos organizavimo metodus, sudaro sąlygas racionalizuoti organizacijos procesų valdymą ir atsisakyti perteklinių procedūrų bei veiksmų.

Įgyvendindami veiklos efektyvinimo ir procesų optimizavimo projektus pagal kokybės vadybos arba LEAN sistemas, papildomai teikiame šias paslaugas:

–  Reikalingų tyrimų organizavimas;
–  Mokymai;
–  Vidaus auditas;
–  Paruošimas sertifikavimui.

Susisiekite:

Darius Gurskis

Vadovaujantis partneris,

direktorius

 

 

 

El. paštas:

 d.gurskis@eip.lt

Mob. +370 652 65802

Justina Pociukonė

Asocijuota partnerė, Projektų

rengimo skyriaus vadovė,

PRINCE2®

 

 

El. paštas:

j.pociukone@eip.lt

Mob.: +370 6 127 3003

Agnė Kanapeckaitė

Asocijuota partnerė,

Pardavimų

vadovė

 

 

El. paštas:

a.kanapeckaite@eip.lt

Mob. +370 613 84159