Gruodžio pabaigoje Akmenės rajono savivaldybės taryba pritarė Strateginiam plėtros planui iki 2030 metų. Juo kompleksiškai nustatyta bendroji Akmenės plėtros strategija: vizija, plėtros prioritetai, tikslai, uždaviniai ir strategijos įgyvendinimo priemonės.
Rengiant planą, EIP konsultantai atliko vidinių ir išorinių veiksnių analizę, kuri padėjo nustatyti dabartinę rajono reikšmę šalies ekonominio bei socialinio gyvenimo kontekste, įvertino rajono vystymosi tendencijas.

„Rengiant strateginį plėtros planą buvo atsižvelgta ir į Akmenės gyventojų nuomonę – atlikome tyrimus, vykdėme viešąsias diskusijas. Plano rengimo procese aktyviai dalyvavo suformuotos darbo grupės, kurios darbinių sesijų metu kėlė tikslus bei uždavinius konkrečioms rajono problemoms spręsti ir ieškojo naujų idėjų, padėsiančių rajono plėtrai“, – pasakoja EIP ekspertė Asta Adamonytė.

Numatant ilgalaikę rajono vystymosi kryptį, vizija užsibrėžta iki 2030 metų. Jos pagrindas – žmogiškasis kapitalas. Akmenės rajono vizija grindžiama siekiu sukurti patrauklų rajoną gyventojams, čia veikiantiems verslams ir rajono svečiams.

Nuotraukos autorius: Sigitas Kazlauskas