Šių metų pradžioje startavo „Tūkstantmečio mokyklų“ programa, kurios tikslas – iki 2030 m. kiekvienoje Lietuvos savivaldybėje sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti.

Programa grindžiama mokyklų stiprinimo, įtraukties, mokyklos kultūros kaitos, tinklaveikos ir išteklių prieinamumo principais. Dalyvaudamos programoje mokyklos veiklą tobulins lyderystės, įtraukiojo ir kultūrinio ugdymo bei STEAM ugdymo srityse.

Įgyvendinti programą – ilgas ir sudėtingas procesas, susidedantis iš etapų, biurokratinių procedūrų, didelės apimties dokumentacijos parengimo, galybės šiame procese dalyvaujančių institucijų, partnerių, tiekėjų, konsultantų, ekspertų, lektorių skaičiaus, įvairiausių ir sudėtingiausių sprendimų.

EIP šiame sudėtingame ir įdomiame procese atlieka kompleksinius darbus, kad jį padarytų aiškesnį ir sklandesnį. Jau parengėme švietimo pažangos planų ir programos įgyvendinimo investicinių projektų daugiau nei 20 Lietuvos savivaldybių, tinklą apima apie 100 bendrojo ugdymo mokyklų, ugdančių daugiau nei 100 000 mokinių. Bendradarbiaudami su Vytauto Didžiojo universitetas Profesinių kompetencijų centru, atsižvelgdami į tobulintinas mokyklų sritis bei jų problematiką, parengėme ir toliau rengiame mokyklų vadovų bei pedagogų kompetencijų ugdymo ir kvalifikacijos kėlimo programas, kuriomis sieksime kelti mokyklų personalo lyderystės, įtraukiojo ir kultūrinio bei STEAM ugdymo kompetencijas.

Smagu prisidėti ugdant protingas, inovatyvias ir stipresnes ateities kartas bei kuriant šviesią Lietuvos ateitį!