Jonavos vizija – vaikų piešinių konkurse

2019-10-07

Jonavos rajono savivaldybės administracija, kartu su EIP, šiuo metu rengia naują ilgalaikį Jonavos rajono strateginį planavimo dokumentą – Jonavos rajono strateginį plėtros planą iki 2027 m. Į planavimą siekiant įtraukti kuo daugiau bendruomenės narių, organizuojamas mokinių piešinių/vizijų konkursas „Jonava 2027″. Konkurso tikslas – įtraukti Jonavos rajono savivaldybės mokinius į Jonavos rajono plėtros gairių planavimą, patrauklaus […]


UAB „Eurointegracijos projektai“ teikia bendrojo vertinimo modelio bei LEAN sistemos diegimo paslaugas

2019-10-04

Įgyvendinant projektą „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Pasvalio rajono savivaldybėje“ UAB „Eurointegracijos projektai“ Pasvalio rajono savivaldybėje diegia bendrojo vertinimo modelį bei pritaiko „Lean“ metodą Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje. Siekiant pasiekti efektyvius rezultatus, suteikiamos ir įstaigų darbuotojų apmokymo paslaugos. Gyventojų, įstaigų, įmonių, organizacijų poreikiai ir lūkesčiai bei teisės aktų reikalavimai sąlygoja poreikį didinti Pasvalio […]


Kviečiame teikti pasiūlymus dėl Kauno rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2021-2027 m.

2019-09-27

Kauno rajono savivaldybės administracija, atsižvelgdama į Kauno rajono vystymosi tendencijas ir plėtros galimybes, valstybinio lygmens ilgalaikio strateginio planavimo dokumentus ir Europos Sąjungos fondų investicijų Lietuvoje laikotarpius, baigiantis Kauno rajono savivaldybės 2013–2020 metų strateginio plėtros plano įgyvendinimo laikotarpiui, inicijavo naujo strateginio plėtros plano, apimančio 2021–2027 metus, rengimą. Bendradarbiaujant Kauno rajono savivaldybės tarybos nariams, Savivaldybės administracijos valstybės […]


UAB „Eurointegracijos projektai“ Nacionalinei švietimo agentūrai teikia tyrimo atlikimo ir kvalifikacijos tobulinimo programos parengimo paslaugas

2019-09-20

EIP Nacionalinei švietimo agentūrai teikia tyrimo apie vaiko individualios pažangos vertinimo situaciją ir kaitą Lietuvoje lyginant dviejų metų (2016 ir 2018 metų) Nacionalinės švietimo agentūros pateiktus duomenis atlikimo, rekomendacijų pateikimo bei mokytojų ir švietimo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programos parengimo paslaugas. Tyrimo metu siekiama atlikti mokyklų pateiktų duomenų apie vaiko individualios pažangos stebėjimą ir vertinimą 2016 […]


UAB „Eurointegracijos projektai“ teikia mokymų organizavimo paslaugas Nacionalinei švietimo agentūrai

2019-09-13

EIP Nacionalinei švietimo agentūrai teikia mokymų organizavimo paslaugas krizių valdymo ir smurto artimoje aplinkoje atpažinimo ir pagalbos vaikams galimybių mokykloje temomis. Krizių valdymo mokymų  tikslas – suteikti mokymų dalyviams žinių ir įgūdžių, kurie padės ikimokyklinio ugdymo įstaigos krizių komandai pritaikyti bendruosius krizių valdymo principus konkretaus įvykio metu savo įstaigoje. Bus aptarta, kaip atpažinti krizinį įvykį […]


UAB „Eurointegracijos projektai“ atlieka darbdavių tyrimą, naudojant vertinimo priemonę LOGIB

2019-08-28

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kartu su partneriais – Mykolo Romerio universitetu ir Moterų informacijos centru, įgyvendina projektą „Pajamų atotrūkio tarp moterų ir vyrų mažinimas“, kuris yra finansuojamas Europos Komisijos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programos ir valstybės biudžeto lėšomis (Nr. REC-RGEN-PENS-AG-2017). Mykolo Romerio universiteto iniciatyva, EIP atlieka darbdavių tyrimą, naudojant vertinimo priemonę LOGIB. Tyrimo metu […]


UAB „Eurointegracijos projektai“ Anykščių rajono savivaldybėje teikia kokybės vadybos bei LEAN sistemos diegimo paslaugas

2019-08-13

EIP Anykščių rajono savivaldybėje teikia kokybės vadybos bei LEAN sistemos diegimo paslaugas. Įgyvendinant projektą „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Anykščių savivaldybėje“ UAB „Eurointegracijos projektai“ Anykščių rajono savivaldybės administracijoje bei VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centre pradeda teikti kokybės vadybos ir LEAN sistemos diegimo paslaugas. Gyventojų, įstaigų, organizacijų ir politikų poreikiai, lūkesčiai bei teisės aktų […]


Jonavos rajono vizijos iki 2027 m. rinkimas

2019-08-05

Jonavos rajono savivaldybės administracija kartu su EIP rengia Jonavos rajono strateginį plėtros planą. Vienas svarbiausių elementų yra Jonavos rajono vizija – idealus krašto ateities paveikslas 2027 metais. Maloniai kviečiame Jonavos rajono gyventojus dalyvauti Savivaldybės strateginio planavimo procese ir pasirinkti, kuri Jonavos rajono vizija iki 2027 metų Jums atrodo priimtiniausia. Balsavimo nuoroda: bit.ly/Jonavos_vizija Balsavimas vyks iki rugpjūčio […]


UAB „Eurointegracijos projektai“ rengia Radviliškio rajono turizmo plėtros programą

2019-07-19

EIP Radviliškio rajono savivaldybės administracijos iniciatyva rengia Radviliškio rajono turizmo plėtros programą 2020-2030 m., skirtą pagerinti turizmo plėtros planavimą ir užtikrinti tinkamą jo įgyvendinimą. Turizmo plėtros programos rengimo metu analizuojama: 1. Radviliškio rajono esamos situacijos analizė -Radviliškio rajono turizmo situacijos vertinimas -Radviliškio rajono turizmo produktų konkurencingumo vertinimas -Radviliškio rajono turizmo rinkų vertinimas ir prekės ženklo […]


Pristatyta Alytaus rajono pramonės parko steigimo studija

2019-07-17

Šių metų balandžio mėn. UAB „Eurointegracijos projektai“ Alytaus rajono savivaldybės administracijai pradėjo rengti Alytaus rajono pramonės parko studiją. Galimybių studijoje nagrinėjamas pramonės parko lokacijos tinkamumas, pramonės parko atitikimas nustatytiems kriterijams ir galimybė įgyvendinti valstybės strateginius interesus, atliekami geologiniai tyrimai, teikiamos rekomendacijos dėl pramonės parko sprendinių atitikimo ES valstybės pagalbos taisyklėms ir poveikio konkurencijai, nustatomos pagrindinės […]


Darbuotojų kompetencijų kėlimas PRINCE2® mokymuose

2019-07-08

Praėjusią savaitę dalis EIP komandos dalyvavo PRINCE2®,  universalaus ir lengvai adaptuojamo britiškojo projektų valdymo standarto, mokymuose. Džiaugiamės, kad visi laikiusieji sertifikavimo egzaminą – jį išlaikė ir įgijo pasaulinio lygio neterminuotą PRINCE2® Foundation sertifikatą!  


Kvietimas dalyvauti viešame Pasvalio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2021–2027 metams projekto svarstyme

2019-07-05

EIP,  bendradarbiaudami kartu su Pasvalio rajono savivaldybės administracija, rengia Pasvalio rajono savivaldybės strateginį plėtros planą 2021-2027 metams. Pasvalio rajono savivaldybės administracija, atsižvelgdama į Pasvalio rajono vystymosi tendencijas ir plėtros galimybes, valstybinio lygmens ilgalaikio strateginio planavimo dokumentus ir Europos Sąjungos fondų investicijų Lietuvoje laikotarpius, baigiantis Pasvalio rajono plėtros iki 2020 metų strateginio plano įgyvendinimo laikotarpiui, inicijavo […]


UAB „Eurointegracijos projektai“ teikia lektoriaus paslaugas psichinės sveikatos stiprinimo vaikų sveikos gyvensenos ugdymo stovyklose

2019-07-02

EIP Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui teikia psichinės sveikatos stiprinimo lektoriaus paslaugas 5 dienų vaikų sveikos gyvensenos ugdymo stovyklose. Projekto vykdymo metu 12-18 m. vaikams organizuojami bei vedami teoriniai ir praktiniai užsiėmimai psichinės sveikatos stiprinimo temomis penkių dienų vaikų sveikos gyvensenos ugdymo stovyklose. Užsiėmimų metu taikomi įtampas mažinantys būdai: dailės, meno, šokio, garsų terapijos, […]


UAB „Eurointegracijos projektai“ Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centrui teikia mokymų organizavimo paslaugas

2019-06-12

EIP mokymų organizavimo paslaugas teikia Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centrui. Projekto vykdymo laikotarpiu planuojama suorganizuoti penkis trijų dienų trukmės mokymus Lietuvos apskrityse – Telšiuose, Šiauliuose, Marijampolėje, Klaipėdoje bei Alytuje. Mokymų metu siekiama apmokyti ne mažiau nei 150 Visuomenės sveikatos specialistų vykdančių sveikatos priežiūrą ikimokyklinio ugdymo programas vykdančiose įstaigose. Lygiagrečiai šiems mokymams taip pat bus organizuojamos ir […]


UAB „Eurointegracijos projektai“ Konstituciniam Teismui atliko visuomenės nuomonės tyrimą

2019-06-10

2019 m. balandžio 2–30 d. UAB „Eurointegracijos projektai“, Konstitucinio Teismo iniciatyva, atliko visuomenės nuomonės tyrimą. Tyrimu siekta išsiaiškinti visuomenės požiūrį į Konstitucinį Teismą, domėjimąsi ir pasitikėjimą jo veikla. Tyrimo rezultatai parodė, kad dauguma šalies gyventojų pasitiki Konstituciniu Teismu, mano, kad jis taip pat, kaip ir visi piliečiai, supranta, kas yra teisinga, ir gina piliečiams svarbias […]


Kėdainių vizija – vaikų piešinių konkurse

2019-06-04

Kėdainių rajono savivaldybės administracija, kartu su EIP, šiuo metu rengia Kėdainių rajono strateginį plėtros planą iki 2030 metų. Į planavimą siekiant įtraukti kuo daugiau bendruomenės narių, buvo suorganizuotas Kėdainių rajono savivaldybės mokinių piešinių konkursas. Konkurso tikslas – skatinti Kėdainių rajono savivaldybės moksleivių domėjimąsi savo krašto aktualijomis, prognozėmis, įtraukti moksleivius į Kėdainių krašto vizijos kūrimą, ugdyti […]


UAB „Eurointegracijos projektai“ pristatė Kėdainių rajono savivaldybės verslo įmonių apklausos rezultatus

2019-06-03

EIP šių metų pradžioje Kėdainių rajono savivaldybėje atliko verslo įmonių apklausą, kurios metu buvo siekiama surinkti duomenis, kurių pagrindu galėtų būti planuojama Kėdainių rajono plėtra, ir išsiaiškinti rajone veikiančių verslo įmonių atstovų nuomonę apie viešąsias ir administracines paslaugas, teikiamas Kėdainių rajono savivaldybėje. Tikslinės grupės apklausa buvo vykdoma užpildant anketą el. platformoje arba vykdant apklausą telefonu. […]


Organizacijos klimato tyrimas

2019-05-31

Specialistų teigimu, vieno darbuotojo pakeitimo išlaidos sudaro apie 33% metinio darbuotojo darbo užmokesčio. Vertinant šalyje vyraujantį vidutinį atlyginimą, vieno darbuotojo išėjimas įmonei gali kainuoti apie 10 tūkst. eurų. JAV Darbo instituto duomenimis, 75% darbuotojų išėjimo priežasčių galima išvengti, jeigu įmonėje būtų užtikrintos tinkamos sąlygos, lemiančios darbuotojų pasitenkinimą esamu darbu. Pasitenkinimas darbu labai priklauso nuo organizacijos […]


Renkama Pasvalio rajono vizija

2019-05-23

Pasvalio rajono savivaldybė kartu su UAB „Eurointegracijos projektai“ rengia Pasvalio rajono strateginį 2021–2027 m. plėtros planą, kurio vienas svarbiausių elementų – Pasvalio rajono vizija. Rajono valdžios atstovai, savivaldybės ekspertai, viešųjų įstaigų, verslo, bendruomeninių ir jaunimo organizacijų atstovai dalyvavo diskusijose, kuriose ieškojo rajono išskirtinumo, specifiškumo, teikė idėjas darniai ir sėkmingai rajono plėtrai, dalijosi įžvalgomis, koks Pasvalys turėtų […]


Pristatyta Bendrinio visuomenės sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo unifikavimo aprašo tarpinė ataskaita

2019-05-10

UAB „Eurointegracijos projektai“ Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro užsakymu rengia „Bendrinio visuomenės sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo unifikavimo aprašą, rengtinų visuomenės sveikatos stiprinimo paslaugų aprašymų prioritetų sąrašą bei 4 VSS paslaugų/paslaugų grupių aprašymus“. 2019-05-09 d. buvo suorganizuotas Bendrinio visuomenės sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo unifikavimo aprašo tarpinės ataskaitos aptarimas su savivaldybių gydytojais, Sveikatos apsaugos ministerijos atstovais […]


UAB „Eurointegracijos projektai“ teikia korespondencijos siuntų, siunčiamų Lietuvoje, suminės siuntimo trukmės nustatymo paslaugas

2019-05-03

EIP AB „Lietuvos paštas“ teikia vidaus pavienių pirmenybinių pašto korespondencijos siuntų suminės siuntimo trukmės nustatymo paslaugas. Paslaugų teikimo metu siekiama įvertinti, kokios kokybės (siuntimo trukmės atžvilgiu) paslaugos suteikiamos klientams (privatiems asmenims ir įmonėms), siunčiantiems paštą per siunčiamų laiškų dėžutes, paštuose prie langelio ir pateikiantiems siųsti savo patalpose (paimami iš kliento biuro ar namų). Paslaugų vertinimas […]


UAB „Eurointegracijos projektai“ Alytaus rajono savivaldybės administracijai teikia analitines konsultacines paslaugas

2019-04-08

EIP Alytaus rajono savivaldybės administracijai teikia analitines konsultacijas, susijusias su pramonės parko Alytaus rajono savivaldybėje steigimu. Analitinių konsultacijų teikimo metu yra rengiama galimybių studija, kuri remiasi išsamia techninių, finansinių, ekonominių, geologinių ir institucinių požiūrių analize. Galimybių studijoje nagrinėjamas pramonės parko lokacijos tinkamumas, pramonės parko atitikimas nustatytiems kriterijams ir galimybė įgyvendinti valstybės strateginius interesus, atliekami geologiniai […]


UAB „Eurointegracijos projektai“ Švenčionių rajono savivaldybės administracijai teikia kokybės vadybos sistemos diegimo paslaugas

2019-03-19

EIP Švenčionių rajono savivaldybės administracijai diegia kokybės vadybos sistemą. Kokybės vadybos sistemos diegimu siekiama gerinti teikiamų paslaugų kokybę ir užtikrinti veiksmingus veiklų atlikimo procesus; užtikrinti didesnį įstaigų veiklos skaidrumą ir padidinti paslaugų vartotojų pasitikėjimą Švenčionių rajono savivaldybės administracijos, Švenčionių socialinių paslaugų centro ir Švenčionėlių socialinių paslaugų centro veikla; sukurti aplinką ir įdiegti bei įgyvendinti priemones […]


UAB „Eurointegracijos projektai“ atliks visuomenės nuomonės tyrimą Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui

2019-03-08

EIP Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui teiks visuomenės nuomonės tyrimo, atliekamo reprezentatyvios Lietuvos Respublikos gyventojų apklausos būdu, ir apklausos rezultatų analizės paslaugas. Tyrimo tikslas –  atlikti apklausas, kurių metu būtų nustatyta, kiek visuomenė žino apie Konstitucinio Teismo veiklą, ką mano apie jo vietą šalies teisinėje sistemoje, jo veiklos reikšmę valstybei ir jos piliečiams, įvertinti ar visuomenė […]


UAB „Eurointegracijos projektai“ rengia AB „Kauno energija“ rizikų valdymo sistemos metodiką

2019-03-01

EIP AB „Kauno energija“ rengia rizikų valdymo sistemos metodiką, aprašą bei pačio proceso parengimą ir integravimą. Metodika rengiama siekiant sukurti ir įdiegti rizikų valdymo sistemą, pagristą metodologiniais reikalavimais, atsižvelgiant į tarptautinius standartus bei gerąją praktiką regioniniu ir tarptautiniu lygmeniu bei siekiant sumažinti galimus finansinius praradimus dėl besikeičiančios situacijos konkurencinėje ir reguliacinėje aplinkoje. Projektas įgyvendinamas parengiant […]


UAB „Eurointegracijos projektai“ atliks priežiūros institucijų veiklų vertinimo apklausą Ekonomikos ir inovacijų ministerijai

2019-02-22

EIP Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerijai atliks apklausą, kaip ūkio subjektai vertina priežiūros institucijų veiklą. Apklausų tikslas – ištirti ūkio subjektų nuomonę apie priežiūros institucijų veiklą, ūkio subjektų bendrą informuotumo lygį apie įgyvendinamas ir taikomas priežiūros priemones, įvertinti patikrinimų naštos tendencijas, identifikuoti priežiūros institucijų veiklos trūkumus. Apklausa inicijuota siekiant išsiaiškinti, kaip ūkio subjektai vertina […]


UAB „Eurointegracijos projektai“ pristatė investicijų projektą „Ukmergės miesto gatvių renovacija“

2019-02-11

EIP Ukmergės rajono savivaldybei parengė investicijų projektą „Ukmergės miesto gatvių renovacija“. Investicijų projekto tikslas – įvertinti ir aprašyti kelių infrastruktūros Ukmergės mieste modernizavimo alternatyvas, parinkti optimalų įgyvendinimo sprendimą ir visapusiškai pagrįsti projekto įgyvendinimo būdą, išlaidas, pasekmes ir kita. Ukmergės rajono savivaldybė kelių infrastruktūros modernizavimą siekia vystyti pasitelkdama viešąją ir privačiąją partnerystę. Projekto įgyvendinimo atveju Ukmergėje […]


UAB „Eurointegracijos projektai“ verslo plano parengimo, konsultavimo ir atstovavimo paslaugas teikia UAB „Alytaus šilumos tinklams“

2019-02-07

EIP UAB „Alytaus šilumos tinklams“ teikia verslo plano (2019 m. – 2023 m. laikotarpiui) parengimo, konsultavimo ir atstovavimo paslaugas. Verslo plane pateikiama informacija apie įmonės būklę, struktūrą, planus ir prognozes. Rengiamas verslo planas turi atitikti Lietuvos komercinių bankų reikalavimus ilgalaikei paskolai gauti. Verslo plane pateikiama esama UAB „Alytaus šilumos tinklaiׅ“ situacija, prognozuojama bendrovės plėtra, rinkos […]


UAB „Eurointegracijos projektai“ Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui rengs strateginį veiklos planą

2019-01-28

EIP rengs UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro 2019-2021 m. strateginės veiklos planą. Plano rengimo tikslas – užtikrinti efektyvų, racionalų ir skaidrų UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro funkcijų vykdymą, tobulinti strateginio planavimo procesą, leidžiantį pagerinti įmonės veiklos planavimą. Strateginiame veiklos plane pateikiami: centro misija, vizija, vertybės ir strateginės kryptys, veiklos prioritetai, strateginiai tikslai, rodikliai […]


UAB „Eurointegracijos projektai“ suteiktas ESOMAR sertifikatas

2019-01-21

EIP suteiktas Europos viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų asociacijos ESOMAR sertifikatas. Šis sertifikatas įpareigoja laikytis tarptautinių aukščiausių reikalavimų, vykdant rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimus. ESOMAR – tai pagrindinė rinkos tyrimų skatinimo, vystymo ir tobulinimo organizacija pasaulyje. Visi šiai organizacijai priklausantys nariai, vykdydami viešosios nuomonės ir rinkos tyrimus, privalo vadovautis pasaulinėmis ESOMAR tyrimų gairėmis ir laikytis […]


UAB „Eurointegracijos projektai“ Žemės ūkio ministerijai atliks Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos vertinimą

2019-01-18

EIP Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai atliks Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos vertinimą. Vertinimo metu bus atliekamas Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos įgyvendinimo iki 2019 m. veiksmingumo, efektyvumo ir poveikio įvertinimas – tyrimas. Pagrindinis tyrimo tikslas – įvertinti pirmųjų Veiksmų programos įgyvendinimo metų (2015–2018 m.) rezultatus, atsižvelgiant į Veiksmų programoje numatytus […]


UAB „Eurointegracijos projektai“ Lazdijų rajono bendrojo ugdymo mokyklose teiks psichologinės pagalbos paslaugas

2019-01-10

EIP Lazdijų švietimo centro užsakymu Lazdijų rajono bendrojo ugdymo mokyklose teiks psichologinės pagalbos paslaugas. Projekto vykdymo metu psichologinės pagalbos paslaugos apims: paskaitas mokiniams, mokytojams ir tėvams psichologinėmis temomis, psichologinių problemų prevenciją: socialinių emocinių kompetencijų ugdymą, grupinius užsiėmimus mokiniams smurto prevencijos tema, grupinius užsiėmimus mokiniams ankstyvosios intervencijos programai įgyvendinti, socialinių emocinių kompetencijų ugdymo grupių vedimą, mokytojų […]


UAB „Eurointegracijos projektai“ Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos užsakymu rengs verslo priežiūros įgūdžių mokymus

2019-01-08

EIP LR ekonomikos ir inovacijų ministerijos užsakymu rengs mokymus ir seminarus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, vykdantiems su ūkio subjektų veiklos priežiūra arba su priežiūros institucijų strateginiu planavimu susijusias funkcijas. Mokymų metu siekiama apmokyti 3 500 dalyvių. Mokymai organizuojami Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos, Vilniaus miestuose. Mokymai vedami įgyvendinant projektą „Verslo priežiūros sistemos […]


UAB „Eurointegracijos projektai“ atliks mokyklinio amžiaus vaikų faktinės mitybos ir fizinio aktyvumo tyrimą

2019-01-03

EIP Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centrui atliks mokyklinio amžiaus vaikų faktinės mitybos ir fizinio aktyvumo tyrimą. Tyrimo metu siekiama ištirti mokyklinio amžiaus vaikų faktinę mitybą, mitybos įpročius bei fizinį aktyvumą. Tyrimo metu bus apklausta ne mažiau kaip 4500 Lietuvos 10-ties apskričių bendrojo ugdymo mokyklas lankančių vaikų. Tyrimas atliekamas anketiniu apklausos būdu. Projektą koordinuojantis asmuo: […]


Sėkmingų Naujųjų metų!

2018-12-31

Sakoma, kad nauji metai žymi naujų galimybių pradžią. Jais linkime sėkmės, optimizmo, atkaklumo bei abipusio pasitikėjimo. Dėkojame už kartu praleistą laiką ir galimybę augti kartu!


UAB „Eurointegracijos projektai“ lektorių paslaugas teikia Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biurui

2018-12-28

EIP Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biurui teikia lektorių paslaugas pirmosios pagalbos mokymams. Projekto vykdymo metu bus pravesta ne mažiau kaip 122 mokymų ciklų vaikams ir suaugusiems, kuriuose preliminariai turėtų dalyvauti daugiau nei 1400 asmenų. Numatoma mokymų pabaiga 2019 m. gruodžio 31 d. Projektą koordinuojantis asmuo: Irinijus Steponavičius UAB „Eurointegracijos projektai“ mokymų ir tyrimų skyriaus vadovas […]


UAB „Eurointegracijos projektai“ Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centrui rengs bendrinio visuomenės sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo unifikavimo aprašą

2018-12-27

EIP Sveikatos mokymo ir ligų centrui rengs bendrinio visuomenės sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo unifikavimo aprašą, rengtinių visuomenės sveikatos stiprinimo paslaugų aprašymų prioritetų sąrašą bei keturis visuomenės sveikatos stiprinimo paslaugų/paslaugų grupių aprašymus. Projektu siekiama pagerinti visuomenės sveikatos stiprinimo paslaugų kokybę, gerinant paslaugų teikimo valdymą. Projektas finansuojamas 2014-2020 m. Europos Sąjungos investicijų veiksmų programos lėšomis.   Projektą […]


Parengta Nacionalinės koncertų salės galimybių studija

2018-12-19

LR Kultūros ministerijos užsakymu UAB „Eurointegracijos projektai“ parengė Nacionalinės koncertų salės paslaugų infrastruktūros sukūrimo programinę, akustinę ir urbanistinę galimybių studiją, įvertinant objekto ir aplinkinės teritorijos teikiamų paslaugų potencialą bei poreikius. Rengiant galimybių studiją, pasitelkta tarptautinė geroji praktika – nagrinėjami 5 užsienio šalių gerosios patirties pavyzdžiai – architektūriniai, akustiniai ir techniniai sprendimai, infrastruktūros įveiklinimas, taip pat […]


UAB „Eurointegracijos projektai“ Varėnos rajono savivaldybės administracijos užsakymu teiks psichologinės pagalbos paslaugas

2018-12-13

EIP vykdys Varėnos rajono savivaldybės administracijos inicijuotą psichologinės pagalbos teikimą Varėnos rajono savivaldybės mokyklose. Psichologinė pagalba apims konsultavimą, paskaitas, renginius, socialinių emocinių kompetencijų bei savitarpio pagalbos grupių vedimą. Iš viso psichologinės pagalbos paslaugų teikimas apims 505 val. Projekto įgyvendinimo metu taip pat bus atliekami du mikroklimato tyrimai. Projekto tikslinė grupė – mokyklų mokiniai, jų tėvai […]


UAB „Eurointegracijos projektai“ teiks vartotojų patenkinimo teikiamomis paslaugomis indekso apskaičiavimo tyrimo atlikimo paslaugas

2018-12-05

EIP Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos teiks vartotojų (juridinių asmenų) patenkinimo Inspekcijos teikiamomis paslaugomis indekso apskaičiavimo tyrimo atlikimo paslaugas. Tyrimo metu atliekamas reprezentatyvus Lietuvos visuomenės nuomonės kiekybinis tyrimas, kuriuo siekiama nustatyti Inspekcijos teikiamų paslaugų gavėjų (juridinių asmenų) požiūrį į Inspekcijos teikiamas paslaugas ir apskaičiuoti  pasitenkinimo Inspekcijos teikiamomis administracinėmis ir viešosiomis paslaugomis […]


UAB „Eurointegracijos projektai“ teiks lektoriaus paslaugas lygybės tolerancijos skatinimo mokymams

2018-11-30

EIP kartu su Vilniaus rajono savivaldybės administracija organizuoja lyčių lygybės ir tolerancijos skatinimo mokymus. Mokymų metu 9-11 klasių mokiniams siekiama perteikti žinias apie esminius vyrų ir moterų lygybės užtikrinimo, asmenų nediskriminavimo dėl negalios, amžiaus bei tikėjimo principus, jų svarbą; pristatyti pagrindinius žmogaus teisių ir socialinio solidarumo aspektus bei supažindinti su būdais, padedančiais sumažinti arba išvengti […]


EIP Pasvalio rajono savivaldybei teikia strateginio plėtros plano 2021-2027 metams parengimo paslaugas

2018-11-27

EIP,  bendradarbiaudami kartu su Pasvalio rajono savivaldybe, rengia Pasvalio rajono savivaldybės strateginį plėtros planą 2021-2027 metams. Pasvalio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2021-2027 metams rengimo tikslas – užtikrinti efektyvų, racionalų ir skaidrų Pasvalio rajono savivaldybės funkcijų vykdymą, tobulinti strateginio planavimo procesą, leidžiantį pagerinti savivaldybės veiklos planavimą. Identifikavus savivaldybės stiprybes, galimybes bei silpnybes ir grėsmes, nustatyti […]


EIP įgyvendino pirmąjį verslumo mokymų ciklą

2018-11-16

EIP kartu su Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centru sėkmingai vykdo projektą „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra, suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias ir pagrindines kompetencijas“. Įvykus pirmajam mokymų ciklui Kupiškyje, mokymų dalyviai labai gerai įvertino mokymų metu pateikiamą tiek teorinę, tiek praktinę medžiagą, lektorių darbą bei mokymų organizavimą. Mokymų dalyviai teigia, jog: „Lektorius išmano savo darbą, visada […]


Komandos susitikimas kulinarijos lofte ČIOP ČIOP

2018-11-12

Lapkričio 9 d. dalis EIP komandos susitiko kulinarijos lofte ČIOP ČIOP. Kartu su virtuvės šefu Tomu Meištininku mokėmės maisto ruošimo paslapčių, patys gaminome patiekalus bei komandiškai leidome laiką. Susitikimai stiprina mūsų komandą! Dalijamės renginio akimirkomis!


Kaip pakeisti blogus įpročius?

2018-11-05

Psichologiniai tyrimai atskleidė, kad 95 procentai visų minčių, jausmų, veiksmų bei pasiekimų yra įpročių padarinys. Viena iš svarbiausių įžvalgų, padedančių įvairiems žmonėms būti laimingesniais ir sėkmingesniais – suvokimas, jog gyvenimo kokybės pokyčius lemia naujų įpročių formavimas. Tačiau daugelis skundžiasi, kad jiems nepavyksta pakeisti ydingų įpročių. Šiame straipsnyje UAB „Eurointegracijos projektaiׅ“ verslo analitikas ir konsultantas dalinasi […]


UAB „Eurointegracijos projektai“ teiks lektoriaus paslaugas seminarams tema – „Ką kiekvienas specialistas turi žinoti susidurdamas su smurtą patyrusiu asmeniu“

2018-10-31

EIP, biudžetinei įstaigai Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, teiks lektoriaus paslaugas seminarams tema – „Ką kiekvienas specialistas turi žinoti susidurdamas su smurtą patyrusiu asmeniu“. Mokymų metu siekiama tobulinti profesinių grupių atstovų, specialistų, savo darbe susiduriančių su smurtą artimoje aplinkoje patiriančiais asmenimis, profesinę kompetenciją smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir užkardymo srityse bei įgalinti juos teisingai identifikuoti […]


EIP pataria – kaip sukurti į klientą orientuotą organizaciją?

2018-10-23

Mes gyvename santykių ir patirčių ekonomikos laikais. 89 % pirkėjų įvardina santykį ir bendravimą su tiekėju kaip svarbiausią veiksnį, lemiantį jų lojalumą. Klientai renkasi produktą pagal jo savybes, kokybę, kainos ir vertės santykį, bet lojalūs išlieka organizacijoms, kurios suteikia unikalias patirtis. Tyrimų duomenimis, dėl netinkamo klientų aptarnavimo, kiekvienais metais organizacijos praranda virš 120 milijonų eurų […]


UAB „Eurointegracijos projektai“ įgyvendins mokymo paslaugas sveikatingumo renginiams

2018-10-18

EIP, bendradarbiaudami kartu su Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, rengs mokymus – sveikatingumo renginius, tema „Pažink sveikatos vertybę“. Mokymų – sveikatingumo renginių metu bus pristatomi įvairūs sveikatos gerinimo metodai, priemonės, supažindinama su sveikatos samprata. Mokymai yra orientuoti į vyresnio amžiaus žmones. Mokymų metu bus siekiama apmokyti ne mažiau kaip 300 dalyvių. Projektas finansuojamas iš […]


UAB „Eurointegracijos projektai“ bendradarbiaus su Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru

2018-10-16

EIP, Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro užsakymu, įgyvendins psichologo-psichoterapeuto paslaugų teikimo projektą, kuriuo siekiama senyvo amžiaus žmonėms padėti spręsti psichologinius išgyvenimus, sunkumus, didinti asmens savivertę, skatinti siekti geresnės gyvenimo kokybės. Projekto įgyvendinimo metu bus teikiamos grupinės ir individualios konsultacijos. Konsultacijų metu siekiama išmokyti atpažinti ir efektyviai spręsti psichologinius išgyvenimus, sunkumus, krizes, didinti asmens savivertę, […]


UAB „Eurointegracijos projektai“ įgyvendins „Saugios aplinkos mokykloje kūrimo II“ projektą

2018-10-11

Biržų švietimo pagalbos tarnybos iniciatyva įgyvendinsime projektą „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“. Projekto vykdymo metu, Biržų rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokiniams, jų tėvams/globėjams ir mokytojams psichologinė pagalba bus teikiama dvylikoje Biržų ir Biržų rajono švietimo įstaigų. Projektu siekiama kurti ir palaikyti saugią aplinką mokykloje, sudarant palankias sąlygas mokinių asmenybės ugdymui(si), akademinių pasiekimų gerinimui, mažinant socialinę […]


UAB „Eurointegracijos projektai“ rengs „Ministerijų perkėlimo į naujas bendras patalpas“ projektą

2018-10-09

Pirmadienį, spalio 8 d., EIP pasirašė sutartį su VĮ Turto banku dėl „Ministerijų perkėlimo į naujas bendras patalpas“ investicinio projekto parengimo. EIP per tris mėnesius parengs investicinį projektą, skirtą įvertinti esamų ministerijų pastatų pardavimo ir konkrečių ministerijų perkėlimo galimybę. Investicinio projekto tinkamo parengimo vertė 47.190 Eur. Projekto metu siekiama: įvertinti 6-8 ministerijų turto poreikį, išanalizuoti […]


UAB „Eurointegracijos projektai“ pradėjo suaugusiųjų bendrųjų ir pagrindinių kompetencijų mokymus

2018-10-08

EIP, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro užsakymu, pradėjo įgyvendinti projektą „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias ir pagrindines kompetencijas“. Projekto tikslas – skatinti šalies suaugusiųjų dalyvavimą mokymesi visą gyvenimą, siūlant jiems aktualias ir patrauklias bendrųjų ir pagrindinių kompetencijų ugdymo paslaugas savivaldybėse bei kokybiško ugdymo turinio pagalba stiprinti suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio […]


Komandos išvyka į Taujėnų dvarą

2018-10-05

Rugsėjo 28 d. EIP komanda atitrūko nuo darbų ir kartu aplankė Ukmergės rajone esantį Taujėnų dvarą. Saulėtas rudenėjantis oras, puiki nuotaika ir kolektyvas, susirinkęs net iš 6 Lietuvos miestų, Taujėnų dvarą užpildė šypsenomis. Darbuotojų susibūrimai tampa EIP tradicija, padedančia ne tik aplankyti įdomias Lietuvos vietas, tačiau kartu stiprinti komandiškumą ir kolegas pažinti ne darbinėje aplinkoje. […]


EIP septyniolikoje miestų vykdo smurto artimoje aplinkoje atpažinimo ir mokyklos darbuotojų veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje, mokymus

2018-10-03

EIP praėjusį penktadienį, rugsėjo 28 d., pradėjo vykdyti mokymų programos smurto artimoje aplinkoje atpažinimo ir mokyklos darbuotojų veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje srityje parengimą ir jos įgyvendinimo paslaugas. Mokymai skirti ikimokyklinio, bendrojo bei profesinio ugdymo įstaigų administracijos atstovams, mokyklų vaiko gerovės komisijų nariams, savivaldybių pedagoginių, psichologinių, švietimo pagalbos tarnybų specialistams. Seminarų metu […]


Nerimas – kas jį sukelia ir kaip su juo kovoti?

2018-10-02

Pirmadienio rytas. Vienas didžiausių žudikų išsivysčiusiame pasaulyje. Daugiau nei 70 procentų širdies smūgių išsivysčiusiame pasaulyje įvyksta tarp 8 ir 11 valandos pirmadienio ryte. Todėl galbūt ne veltui jūs svarstote, ar pirmadienio ryte pakilti iš lovos į darbą? Pirmadienio rytas yra didžiausio streso laikas, kai tave pasitinka nepabaigti ir nauji darbai. Daugybei žmonių tai yra smūgis, […]


UAB „Eurointegracijos projektai“ Valstybinei mokesčių inspekcijai atliks klientų aptarnavimo kokybės tyrimą

2018-09-28

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos siekdama įvertinti mokesčių mokėtojų aptarnavimo kokybę, inicijavo slapto kliento tyrimo atlikimą. UAB „Eurointegracijos projektai“ tyrimo metu bendrai surengs daugiau nei 1000 vizitų bei skambučių, skirtų patikrinti Valstybinės mokesčių inspekcijos ir jos padalinių šalies apskrityse, Mokesčių informacijos centro, Mokesčių apskaitos departamento, Nepriemokų administravimo departamento, Akcizų administravimo departamento bei Mokestinių […]


Vilniuje vesta mokymų programa: „Vadovo gidas: sėkmės principai lemiantys gerus rezultatus“

2018-09-26

Praėjusį penktadienį Švenčionių rajono komunalinių ūkių vadovams vedė lyderystės mokymus – „Vadovo gidas: sėkmės principai lemiantys gerus rezultatus“. Mokymų dalyviai susipažino su lyderystės stiliais, situacinės lyderystės samprata, lyderio ciklu, procesais, rutinomis ir įrankiais. Mokymuose dalyvaujantys asmenys praktinių užsiėmimų metu buvo skatinami pritaikyti teorines žinias konkrečiose darbinėse situacijose. Dalyviai mokymus įvertino kaip kuriančius pridedamąją vertę. Aukštas […]


UAB „Eurointegracijos projektai“ rengia efektyvios komunikacijos, kaip sėkmingo interesantų konsultavimo pagrindo, mokymus

2018-09-25

EIP rengia klientų aptarnavimo ir konsultavimo mokymus, skirtus Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir Radiacinės saugos centro specialistams, teikiantiems konsultacijas organizacijų klientams (interesantams). Mokymai skirti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir Radiacinės saugos centro specialistams, teikiantiems konsultacijas fiziniams ir juridiniams asmenims telefonu, elektroniniu paštu, atvykus į vietą, atsakantiems į […]


UAB „Eurointegracijos projektai“ atlieka užstato už vienkartines pakuotes sistemos plėtros sąnaudų–naudos analizę

2018-09-20

UAB „Eurointegracijos projektai“, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos užsakymu, atlieka užstato už vienkartines pakuotes sistemos plėtros sąnaudų–naudos analizę. Analizės tikslas – įvertinti užstato už vienkartines pakuotes plėtros alkoholinių gėrimų pakuotėmis poveikį ir naudą. UAB „Eurointegracijos projektai“ užsakymu, atliktas šalies gyventojų nuomonės dėl taromatų pritaikymo stipriesiems alkoholiniams gėrimams tyrimas. Apklausti 1003 respondentai. Užstato už vienkartines pakuotes sistemos […]


UAB „Eurointegracijos projektai“ rengia Nacionalinės koncertų salės galimybių studiją

2018-09-19

UAB „Eurointegracijos projektai“, Kultūros ministerijos užsakymu, bendradarbiaudami kartu su UAB „Akukon Lietuva“,  UAB „Glimstedt“ bei pasitelkdami architektų biuro MB „MASH Studio“ specialistus rengia Nacionalinės koncertų salės paslaugų infrastruktūros sukūrimo programinę, akustinę ir urbanistinę galimybių studiją, siekiant įvertinti objekto ir aplinkinės teritorijos paslaugų potencialą bei poreikius. Šiuo metu UAB „Eurointegracijos projektai“ rengia tarpinę galimybių studijos ataskaitą, […]


Aštuoniose savivaldybėse bus teikiamos konsultacijos-supervizijos įgyvendinant projektą „Savižudybių prevencijos iniciatyvos plėtra Lietuvos savivaldybėse“

2018-09-12

Všį Lietuvos sveikatos mokslų universitetas ir UAB „Eurointegracijos projektai“ organizuoja mokymus ir supervizijas pagal projektą „Savižudybių prevencijos iniciatyvos plėtra Lietuvos savivaldybėse“ aštuoniose savivaldybėse: Šakių r., Varėnos r., Lazdijų., Rietavo, Joniškio r., Ignalinos r., Rokiškio r. ir Molėtų r.. Projekto tikslas yra įgalinti projekte dalyvaujančias savivaldybes savarankiškai spręsti savižudybių prevencijos iššūkius ir veiksmingai naudoti turimus psichosocialinės […]


UAB „Eurointegracijos projektai“ organizuojami mokymai savižudybių prevencijos tema prasideda Molėtų rajono ir Rietavo savivaldybėse

2018-09-06

EIP Lietuvos sveikatos mokslų universiteto užsakymu rugsėjį sėkmingai tęsia mokymus pagal projektą „Savižudybių prevencijos iniciatyvos plėtra Lietuvos savivaldybėse“. Rugsėjo viduryje mokymai prasideda Molėtų rajono ir Rietavo savivaldybėse. Seniūnijos specialistų ir bendruomenių atstovų iniciatyvinėms grupėms skirti mokymai vyks rugsėjo 14 d. Molėtų rajono švietimo pagalbos tarnybos salėje, o rugsėjo 18 d. – Rietavo savivaldybės salėje. Seniūnijų […]


Tęsiasi UAB „Eurointegracijos projektai“ organizuojami mokymai savižudybių prevencijos tema

2018-08-14

EIP Lietuvos sveikatos mokslų universiteto užsakymu rugpjūtį ir rugsėjį sėkmingai tęsia mokymus pagal projektą „Savižudybių prevencijos iniciatyvos plėtra Lietuvos savivaldybėse“. Savivaldybių seniūnijos specialistų ir bendruomenių atstovų iniciatyvinėms grupėms skirti mokymai vyks rugpjūčio 16 d. Lazdijų rajono savivaldybės salėje, o rugsėjo 4 d. – Varėnos rajono savivaldybės kultūros centro konferencijų salėje. Seniūnijų komandoms skirti mokymai vyks […]


Pirmieji UAB „Eurointegracijos projektai“ organizuojami mokymai savižudybių prevencijos tema prasideda jau rugpjūčio mėnesį

2018-07-27

EIP Lietuvos sveikatos mokslų universiteto užsakymu pradeda mokymus pagal projektą „Savižudybių prevencijos iniciatyvos plėtra Lietuvos savivaldybėse“ šių metų rugpjūčio mėnesį. Pirmieji seniūnijos specialistų ir bendruomenių atstovų iniciatyvinėms grupėms skirti mokymai vyks rugpjūčio 1 d. Joniškio rajono savivaldybės salėje, rugpjūčio 6 d. Šakių rajono savivaldybės salėje ir rugpjūčio 7 d. Ignalinos AE regiono plėtros agentūros salėje. […]


EIP Lietuvos sveikatos mokslų universiteto užsakymu organizuos mokymus ir supervizijas savižudybių prevencijos tema aštuoniose savivaldybėse

2018-07-19

UAB „Eurointegracijos projektai“ pasirašė sutartį su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu ir įsipareigojo suorganizuoti mokymus ir supervizijas pagal projektą „Savižudybių prevencijos iniciatyvos plėtra Lietuvos savivaldybėse“ aštuoniuose savivaldybėse. Projekto tikslas yra įgalinti projekte dalyvaujančias savivaldybes savarankiškai spręsti savižudybių prevencijos iššūkius ir veiksmingai naudoti turimus psichosocialinės paramos sveikatos priežiūros išteklius. Savižudybių prevencija yra įmanoma tik tuo atveju, jei […]


EIP Valstybės įmonei „Regitra“ atliks pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimą

2018-06-01

UAB „Eurointegracijos projektai“ Valstybės įmonei „Regitra“ įsipareigojo vykdyti asmenų pasitenkinimo VĮ „Regitra“ teikiamomis paslaugomis indekso tyrimo paslaugas. Atliksime jų klientų/asmenų pasitenkinimo teikiamomis Pirkėjo paslaugomis  indekso tyrimą bei pateiksime ataskaitą   Darbus planuojama užbaigti 2019 m. spalio 12 d.


EIP Valstybinei mokesčių inspekcijai vykdys socialinius tyrimus

2018-05-31

UAB „Eurointegracijos projektai“ Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos įsipareigojo vykdyti socialinius tyrimus. Paslaugos atliekamos įgyvendinat iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Analizės, modeliavimo ir rizikos valdymo kompetencijų centro įkūrimas“. Atliksime 10 tyrimų visoje Lietuvoje. Apklausos dalyviai Lietuvos gyventojai bei vidutinių ir didžiųjų įmonių vadovai. Darbus planuojama užbaigti 2019 m. […]


EIP kviečia prisijungti projektų rengimo analitiką (-ę)

2018-05-29

Inovatyvi ir pažangi strateginio valdymo UAB „Eurointegracijos projektai“, verslo įmonėms ir viešojo sektoriaus organizacijoms teikianti projektų rengimo ir valdymo, tyrimų ir mokymų paslaugas, organizuoja konkursą projektų rengimo pareigoms užimti. Šiuo metu įmonei reikalingas/a darbuotojas/a Vilniuje ir Kaune. Darbo aprašymas: Įvairiapusė pagalba projektų vadovams ir vadybininkams Informacijos surinkimas ir apdorojimas pagal pavestas užduotis Analitinių tekstų rengimas Teisinių […]


Kviečiame prisijungti projektų rengimo vadovą (-ę)

2018-05-29

Inovatyvi ir pažangi strateginio valdymo UAB „Eurointegracijos projektai“, verslo įmonėms ir viešojo sektoriaus organizacijoms teikianti projektų rengimo ir valdymo, tyrimų ir mokymų paslaugas, organizuoja konkursą projektų vadovo pareigoms užimti. Šiuo metu įmonei reikalingas/a darbuotojas/a Vilniuje ir Kaune. Darbo aprašymas: Investicinių projektų rengimas Galimybių studijų rengimas Strateginio planavimo dokumentų rengimas Paraiškų, ES struktūrinių fondų paramai gauti, rengimas […]


EIP prie komandos kviečia jungtis projektų administravimo vadybininką

2016-04-12

Inovatyvi ir pažangi strateginio valdymo UAB „Eurointegracijos projektai“, verslo įmonėms ir viešojo sektoriaus organizacijoms teikianti projektų rengimo ir valdymo, tyrimų ir mokymų paslaugas, organizuoja konkursą projektų administravimo vadybininko pareigoms užimti. Šiuo metu įmonei reikalingas/a darbuotojas/a Vilniuje. Projektų administravimo vadybininko (-ės) darbo aprašymas: ES Struktūrinių ir kitų fondų lėšomis finansuojamų projektų administravimas: • mokėjimo prašymų rengimas […]


EIP ieško pirkimų specialisto

2016-04-12

Inovatyvi ir pažangi strateginio valdymo UAB „Eurointegracijos projektai“, verslo įmonėms ir viešojo sektoriaus organizacijoms teikianti projektų rengimo ir valdymo, tyrimų ir mokymų paslaugas, organizuoja konkursą pirkimų specialisto pareigoms užimti. Šiuo metu įmonei reikalingas/a darbuotojas/a Kaune. Pirkimų specialisto (-ės) darbo aprašymas: • Viešųjų pirkimų planavimas ir vykdymas • Viešųjų pirkimų dokumentų (konkursų dokumentų, sutarčių projektų) rengimas […]


EIP Neringos savivaldybei padeda rengti turizmo rinkodaros ir komunikacijos strategiją

2015-11-10

UAB „Eurointegracijos projektai“, Neringos savivaldybės užsakymu, rengia turizmo rinkodaros ir komunikacijos strategiją 2015–2022 metams. Siekiant didinti Neringos žinomumą, patrauklumą, konkurencingumą ir koordinuotai vykdyti rinkodaros bei kurorto komunikacijos veiksmus, rengiama strategija, kuri formuos Neringos kaip patrauklaus kurorto, atitinkančio aukštus standartus, įvaizdį. Pirmiausia bendrovė „Eurointegracijos projektai“ suformuluos Neringos savivaldybės paskirtį ir indėlį į Lietuvos ir pasaulio turizmo […]


EIP rekomenduoja: pasaulinė gamybos misija Japonijoje

2015-08-27

UAB „Eurointegracijos projektai“ kviečia įmones, besidominčias Japonijos rinka ir norinčias užmegzti naudingų kontaktų, dalyvauti Japonijoje organizuojamoje aukšto lygio pasaulinėje gamybos misijoje. Lapkričio mėnesį dvidešimčiai vadovaujančias pareigas einančių specialistų „ES-Japonijos centras“ surengs penkių dienų kursus Japonijoje pasaulinės klasės gamybos ir LEAN strategijos temomis. Misiją sudarys paskaitos, apsilankymai prekybos vietose, apskritojo stalo diskusijos ir kiti praktiniai užsiėmimai. […]


EIP teikia konsultacines paslaugas Lietuvos įmonėms apie Kinijos ir Vietnamo rinkas

2015-08-25

Siekdama paskatinti Lietuvos įmones eksportuoti savo produkciją ir paslaugas į Kiniją ir Vietnamą bei suteikti tam būtiną profesionalią pagalbą, UAB „Eurointegracijos projektai“ eksportu į šias Azijos šalis susidomėjusioms įmonėms teikia konsultacijas. Pasiūlymą (preliminarų planą) skaitykite štai čia.


EIP teikia konsultacines paslaugas Lietuvos įmonėms apie Japonijos rinką

2015-08-10

Siekdama paskatinti Lietuvos įmones eksportuoti savo produkciją ir paslaugas į Japoniją bei suteikti tam būtiną profesionalią pagalbą, UAB „Eurointegracijos projektai“ eksportu į Japoniją susidomėjusioms įmonėms teikia konsultacijas.


EIP rengs keturias Biržų rajono savivaldybės sektorines studijas

2015-07-01

Biržų rajono savivaldybės administracija, rengdama Biržų rajono savivaldybės plėtros 2016-2020 m. strateginį planą ir siekdama detaliau išnagrinėti kai kurias savivaldybės plėtros sritis, sukurti pilnavertę gyvenimo, poilsio, rekreacijos ir verslo aplinką, numatė atlikti ir sektorines studijas, kurios prisidės prie Biržų rajono savivaldybės ilgalaikės plėtros strategijos įgyvendinimo. Šias studijas patikėta parengti UAB „Eurointegracijos projektai“. „Eurointegracijos projektai“ per […]


EIP padės įvertinti vaikų dienos centrų paplitimą, jų veiklą ir veiklos plėtojimo galimybes

2015-06-23

UAB „Eurointegracijos projektai“ Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai įsipareigojo atlikti vaikų dienos centrų veiklos, juose teikiamų socialinių paslaugų įvertinimo ir plėtojimo galimybių tyrimą. Vaikų dienos centrai – tai institucijos, kurios teikia socialines, pedagogines, psichologines ir kitas paslaugas socialinės rizikos šeimoms, kurios yra įtrauktos į vaikus auginančių socialinės rizikos šeimų savivaldybės Vaikų teisių apsaugos […]


Panevėžio J. Janonio gatvės teritorija taps patraukli verslo įmonėms

2015-05-14

UAB „Eurointegracijos projektai“ kartu su Panevėžio miesto savivaldybe rengs investicinį projektą „J. Janonio gatvės prieigų sutvarkymas“. Parengtas investicinis projektas identifikuos palankių sąlygų verslo plėtrai sudarymą, paverčiant J. Janonio gatvės teritoriją patrauklia zona naujų verslo įmonių steigimuisi ir esamų verslo subjektų augimui. Pagal projektą numatoma tvarkyti J. Janonio gatvės atkarpą nuo J. Janonio ir Pušaloto gatvių […]


EIP Lietuvos sveikatos mokslų universiteto užsakymu rengs investicijų projektą

2015-05-06

UAB „Eurointegracijos projektai“ pasirašė sutartį su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu ir įsipareigojo parengti projekto „Infrastruktūros sukūrimas gyvūnų sveikatingumui gerinti bei inovacijoms veterinarijos srityje diegti“ investicijų projektą. Projektu „Infrastruktūros sukūrimas gyvūnų sveikatingumui gerinti bei inovacijoms gyvulininkystės srityje diegti“ siekiama įsteigti gyvūnų sveikatingumo centrą, sukurti jo infrastruktūrą, kad būtų gerinamos veterinarinės paslaugos ir sudarytos sąlygos moksliniams tyrimams […]


EIP atliks Ukmergės rajono nevyriausybinių organizacijų vystymo sektorinę studiją

2015-04-10

Laimėjusi Ukmergės rajono savivaldybės administracijos rengtą viešą konkursą, UAB „Eurointegracijos projektai“ įsipareigojo parengti Ukmergės rajono nevyriausybinių organizacijų vystymo sektorinę studiją. Rengdama studiją, įmonė „Eurointegracijos projektai“ atliks nevyriausybinių organizacijų sektoriaus Lietuvoje esamos situacijos analizę. Įvertindama kultūros, socialinę, sveikatos, sporto, turizmo ir kt. aplinkas, įmonė taip pat parengs nevyriausybinių organizacijų sektoriaus esamos situacijos analizę. Galiausiai planuojama atlikti […]


Žvalgomasis tyrimas: dešimtadalis Lietuvos įmonių svarsto apie eksporto į Japoniją perspektyvą

2015-03-23

Dešimt procentų į užsienio valstybes savo produkciją eksportuojančių Lietuvos įmonių turi planų savo produktus ar paslaugas eksportuoti ir į Japoniją. Šiuo metu į šią šalį eksportuoja 6,5 proc. eksportu į svečias šalis užsiimančių šalies įmonių. Tokius rezultatus atskleidė UAB „Eurointegracijos projektai“ atlikta Lietuvos įmonių vadovų ir padalinių, atsakingų už eksporto planavimą arba finansus, vadovų apklausa. […]


EIP rengs Jonavos rajono savivaldybės gatvių apšvietimo sistemos sektorinę studiją

2015-03-18

Bendradarbiaudama su Jonavos rajono savivaldybe, UAB „Eurointegracijos projektai“ iki vasaros parengs savivaldybės gatvių apšvietimo sistemos sektorinę studiją. Dabartinė Jonavos rajono savivaldybės gatvių apšvietimo sistema yra neefektyvi – naudojami dideli energijos ištekliai, tinklai yra susidėvėję, patiriamos didelės eksploatacijos sąnaudos. Jonavos rajono savivaldybė ėmėsi veiksmų, kuriais bus siekiama nustatyti efektyvų, ekonomišką ir šiuolaikinėmis technologijomis grįstą rajono apšvietimo […]


EIP Zarasų rajono vietos veiklos grupės specialistus supažindins su strateginio planavimo principais

2015-03-13

UAB „Eurointegracijos projektai“ pasirašė sutartį su VšĮ Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo inkubatoriumi ir Zarasų rajono vietos veiklos grupės specialistams ves mokymus strateginio planavimo temomis. Iki šių metų liepos mėnesio planuojama suorganizuoti 15 mokomųjų seminarų. Mokomųjų seminarų metu bus siekiama gilinti mokymų dalyvių viešojo sektoriaus strateginio planavimo žinias ir praktinius įgūdžius formuojant platų suvokimą apie […]


EIP atliks Klaipėdos miesto susisiekimo plėtros galimybių studiją

2015-03-06

Laimėjusi Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos rengtą viešą konkursą, UAB „Eurointegracijos projektai“ įsipareigojo parengti Klaipėdos miesto susisiekimo plėtros galimybių studiją. Įmonė galimybių studiją turės atlikti iki šių metų pabaigos. Siekiant surinkti naują informaciją ar atnaujinti jau anksčiau atliktų tyrimų medžiagą, įvertinę esamą situaciją ir plėtros tendencijas, „Eurointegracijos projektai“ atliks susisiekimo sistemos tyrimus: išanalizuos susisiekimo poreikį, susisiekimo […]


EIP rūpinsis Širvintų ligoninės strateginio veiklos plano parengimu

2015-02-24

UAB „Eurointegracijos projektai“ pasirašė sutartį su VšĮ Širvintų ligonine ir įsipareigojo parengti ligoninės trejų metų laikotarpio strateginį veiklos planą. Rengdama strateginį veiklos planą, įmonė turės atlikti išorinės aplinkos analizę ir išsiaiškinti politinius-teisinius, ekonominius ir socialinius veiksnius, darančius įtaką ligoninės veiklai. Atliekant ligoninės vidinės aplinkos analizę, bus išnagrinėta teisinė bazė, žmogiškieji ištekliai, planavimo sistema, finansiniai ištekliai, […]


Sėkmės istorija: pokyčiai įgyvendinus Šiaulių rajono keleivių pervežimo vietinio susisiekimo maršrutais optimizavimo strategiją

2015-02-12

Per aukšti viešojo transporto paslaugų palaikymo kaštai, permokos vežėjams, neefektyvi vežėjų veikla – tai tik kelios problemos, su kuriomis tenka susidurti šalies miestų ir rajonų savivaldybėms viešojo transporto srityje. Norėdama išspręsti minėtas problemas, 2013 metais Šiaulių rajono savivaldybės administracija inicijavo ir parengė Šiaulių rajono keleivių pervežimo vietinio susisiekimo maršrutais optimizavimo strategiją. Daugiausiai problemų kėlęs pagrindinis […]


EIP Kalvarijos savivaldybės administracijai padeda paruošti galimybių studiją ir atnaujinti strateginį plėtros planą

2015-01-29

UAB „Eurointegracijos projektai“ kartu su Kalvarijos savivaldybės administracija įgyvendina darbus pagal sutartį „Kalvarijos (tikslinės teritorijos) urbanistinės plėtros teritorijos struktūros analizės, įvertinimo, vystymo tikslų, uždavinių, priemonių ir programos vystymo plano parengimas“. Pasirašiusi sutartį su Kalvarijos savivaldybės administracija, įmonė „Eurointegracijos projektai“ įsipareigojo atlikti Kalvarijos urbanistinės plėtros teritorijos struktūros analizę, išnagrinėti Kalvarijos tikslinės teritorijos plėtros galimybes, prioritetus ir […]


EIP prisidės kuriant Kauno miesto penkerių metų turizmo rinkodaros planą

2015-01-13

UAB „Eurointegracijos projektai“ įsipareigojo parengti Kauno miesto turizmo rinkodaros 2015-2020 metams planą ir projektinę dokumentaciją. VšĮ Kauno turizmo informacijos centro ir konferencijų biuro užsakymu rengiamą projektą planuojama užbaigti iki šių metų pabaigos. Kauno miesto turizmo rinkodaros 2015-2020 m. planas rengiamas siekiant pagerinti miesto turizmo rinkodaros planavimą ir tinkamą įgyvendinimą. Iki šiol Kauno miesto savivaldybė buvo […]


EIP rengia Biržų rajono savivaldybės plėtros 2016-2020 m. strateginį planą

2014-12-31

UAB „Eurointegracijos projektai“ kartu su Biržų rajono savivaldybe rengia savivaldybės plėtros strateginį planą iki 2020 metų. Europos socialinio fondo ir savivaldybės lėšomis finansuojamu projektu siekiama užtikrinti darnų Biržų rajono plėtros planavimą gerinant savivaldybės veiklos valdymą ir tobulinant viešąjį administravimą. Šiuo metu galiojantis Biržų rajono plėtros strateginis planas yra parengtas iki 2015 metų. Siekiant ilgalaikės subalansuotos […]


EIP ieškos sprendimų, kaip modernizuoti Panevėžio Kultūros ir poilsio parką

2014-12-18

UAB „Eurointegracijos projektai“, Panevėžio miesto savivaldybės užsakymu, rengia investicijų projektą „Kultūros ir poilsio parko modernizavimas, gerinant miesto gamtinę aplinką ir gyvenimo kokybę, skatinant lankytojų srautus, aktyvų laisvalaikį“. Šiuo projektu siekiama įvertinti esamą, prie Nevėžio upės įsikūrusio, Kultūros ir poilsio parko situaciją, išanalizuoti socialines, ekonomines, technines ir kitas galimybes, numatyti veiklas ir parko modernizavimui būtinų investicijų […]


EIP kartu su Raseinių rajono savivaldybe atnaujina savivaldybės plėtros iki 2020 m. strateginį planą

2014-12-12

UAB „Eurointegracijos projektai“ laimėjo viešą konkursą ir Raseinių rajono savivaldybei teikia konsultavimo paslaugas atnaujinant Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 m. strateginį planą. 2013 m. liepos 18 d. tarp Europos socialinio fondo agentūros ir Raseinių raj. savivaldybės administracijos buvo pasirašyta projekto „Atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros studijos parengimas“ (Nr. VP1-4.2-VRM-02-R-22-016) finansavimo ir administravimo sutartis, kuriai […]


EIP rengs Šilutės rajono savivaldybės turizmo verslo skatinimo sistemos sukūrimo galimybių studiją

2014-12-09

UAB „Eurointegracijos projektai“, Šilutės rajono savivaldybės užsakymu, rengs galimybių studiją „Turizmo verslo skatinimo sistemos sukūrimas Šilutės rajono savivaldybėje“. Ši galimybių studija yra viena iš Šilutės rajono savivaldybės projekto „Galimybių studijų Šilutės rajono savivaldybėje parengimas“ sudedamųjų dalių ir padės siekti efektyvios, ilgalaikės ir darnios savivaldybės strategijos. Atlikdami galimybių studiją „Turizmo verslo skatinimo sistemos sukūrimas Šilutės rajono […]


EIP aiškinsis nevyriausybinių organizacijų savarankiškumo galimybes

2014-10-21

UAB „Eurointegracijos projektai“ pasirašė sutartį su LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir įsipareigojo atlikti Lietuvos nevyriausybinio sektoriaus tyrimą ir jo rezultatų analizę. Tyrimu siekiama ištirti nevyriausybinių organizacijų (toliau – NVO) finansinio savarankiškumo laipsnį ir suformuluoti atitinkamas rekomendacijas, išanalizuoti su nevyriausybiniu sektoriumi susijusių atliktų tyrimų pobūdį ir apimtis. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija įgyvendina NVO […]


EIP atliks vieningo išlaidų dydžio per mėnesį vienam asmeniui, gaunančiam ilgalaikę globą socialinės globos namuose, nustatymo ir apskaičiavimo metodikos tyrimą

2014-10-09

UAB „Eurointegracijos projektai“ laimėjo LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotą konkursą ir atliks tyrimą “Vieningo išlaidų dydžio per mėnesį vienam asmeniui, gaunančiam ilgalaikę socialinę globą socialinės globos namuose, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina socialinės apsaugos ir darbo ministerija, nustatymas ir jo apskaičiavimo metodika”. Atliekant tyrimą, bendrovei talkins jungtinės veiklos partneris – UAB „Lyderio […]


EIP vertins teikiamų paslaugų ir aptarnavimo kokybę „Sodros“ klientų aptarnavimo priimamuosiuose

2014-10-02

UAB „Eurointegracijos projektai“ atliks „Sodros“ teikiamų paslaugų kokybės tyrimą, kurį įgyvendina Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Šio tyrimo tikslas – įvertinti teikiamų paslaugų ir aptarnavimo kokybę visuose Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų klientų aptarnavimo priimamuosiuose. Tyrimas bus atliekamas tiesioginio stebėjimo metodu Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniuose skyriuose […]


EIP tirs ikimokyklinio amžiaus vaikų mitybą

2014-09-25

UAB „Eurointegracijos projektai“ LR sveikatos apsaugos ministerijos užsakymu,  bendradarbiaudami su Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centru, atliks ikimokyklinio amžiaus vaikų, nelankančių ikimokyklinio ugdymo įstaigų, mitybos tyrimą. Tyrimas padės išsiaiškinti 1–7 metų amžiaus vaikų mitybos įpročius, taip pat šio amžiaus vaikų faktišką mitybą, t. y. vaikų per parą suvartojamus maisto produktus ir jų kiekius. Lietuvoje per […]


EIP prisidės tobulinant šalies biocidinių produktų valdymo sistemą

2014-09-11

UAB „Eurointegracijos projektai“ pasirašė sutartį su Vilniaus visuomenės sveikatos centru ir rengs pasiūlymus, kaip tobulinti biocidinių produktų valdymo modelį. Projektu siekiama prisidėti prie visuomenės sveikatos rizikos veiksnių valdymo gerinimo tobulinant biocidinių produktų valdymo sistemą. Šiuo metu Vyriausybės įstaigos, ministerijos ir joms pavaldžios įstaigos, dalyvaujančios biocidinių produktų valdyme, turi savo atskiras informacines sistemas savo, suinteresuotų asmenų […]


EIP parengs mokymo programas Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centrui

2014-09-05

UAB „Eurointegracijos projektai“ ir Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras 2014 m. rugpjūčio 12 d. pasirašė sutartį dėl Mokymo programų parengimo supratimui apie poveikio visuomenės sveikatai vertinimą plėtoti įvairiuose sektoriuose ir mokymų organizavimo paslaugų, įgyvendinant projektą „Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo plėtojimas Lietuvoje“ (projekto kodas Nr. VP1-4.3-VRM-02-V-04-001) pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 […]


EIP kartu su Kauno miesto savivaldybe rengs savivaldybės strateginį planą iki 2022 m.

2014-08-20

UAB „Eurointegracijos projektai“ pasirašė sutartį su Kauno miesto savivaldybės administracija ir rengs Kauno miesto savivaldybės strateginį planą iki 2022 metų. Darbai bus skaidomi į dvi dalis: iki 2015 m. gegužės mėn. įmonė parengs Kauno miesto savivaldybės strateginį plėtros planą iki 2022 m., o iki 2014 m. pabaigos planuojama parengti Kauno miesto savivaldybės 2015-2017 m. strateginį […]


EIP parengtas projektas – vienas iš dviejų Lietuvoje įgyvendinamų „Erasmus+“ strateginės partnerystės projektų Lietuvoje

2014-08-11

UAB „Eurointegracijos projektai“ kartu su viešąja įstaiga „Sveikatingumo idėjos“, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetu, Rytų Lenkijoje įsikūrusiu Mokslo ir technologijų parku bei Suvalkų valstybine aukštesniąja Edward F. Szczepanik profesine mokykla parengė projektą, atrinktą kaip vieną iš geriausių strateginės partnerystės projektų Lietuvoje. Viešosios įstaigos „Sveikatingumo idėjos“ projektas „Self-E“ bus vienas iš pirmųjų mūsų šalyje įgyvendinamų Europos […]